Матеріали МОН, КМУ, РОДА, Закони України

Матеріали МОН, КМУ, РОДА, Закони України

 1. Розпорядження Кабінету Міністрів України 12 червня 2019 року за № 419-р “Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року
 2. Указ Президента України № 130 від 30 березня 2021 року “Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти”
 3. Закон України „Про освіту“ . (Прийняття від 05.09.2017).
 4. Лист МОН України від 13.10.2017 № 1/9-554 Щодо нагальних питань впровадження Закону України „Про освіту“
 5. Закон про професійно-технічну освіту
 6. Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах. ( Зі змінами, згідно Наказу МОН України від 10.07.2015 № 746 „Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року № 419“, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 липня 2015 р. за № 913/27358 )
 7. Наказ МОН України № 582 від 12.12.2000 “Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти“ (Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі)
 8. Закон України “Про охорону праці”
 9. Наказ МОН України від 20.05.2004 № 407 “Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів”
 10. Наказ Держнаглядохоронпраці від 16.03.2004 № 81 “Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти”
 11. Наказ МОН, МВС, ГУДПО № 348/70 від 30.09.98 “Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України”
 12. Наказ Держнаглядохоронпраці № 9 від 29.01.98 “Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці”
 13. Наказ Держнаглядохоронпраці № 30 від 04.04.94 “Про затвердження Типового положення про навчання,інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці” (зі змінами)
 14. Санітарний паспорт кабінету комп’ютерної техніки
 15. Наказ Держнаглядохоронпраці від 18.07.97 № 191 “Про затвердження Типового положення про кабінет охорони праці” (зі змінами)
 16. Наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2005 № 34/5 “Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів” (зі змінами)
 17. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 907 від 29.07.2011 «Про затвердження технічних специфікацій навчального комп’ютерного комплексу для кабінету інформатики, навчального комп’ютерного комплексу (мобільного) та інтерактивного комплексу (інтерактивної дошки, мультимедійного проектора) для загальноосвітніх навчальних закладів»
 18. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15 травня 2006 року № 369 «Про затвердження тимчасових вимог до педагогічних програмних засобів»
 19. Положення про проведення кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту
 20. Наказ МОН України від 21.01.09 № 30 “Про документи для проведення ліцензування”
 21. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 487, Київ, «Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів»
 22. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 490, Київ, «Про затвердження Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів»
 23. ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ (зі змінами від 08.08.2013)
 24. Наказ МОН України від від 27.08.2010 № 834 “Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню”
 25. Наказ МОН України № 128 від 20.02.2002 “Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”.
 26. ДСанПІН 5.5.2.008-01 “Державні санітарні правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу”.
 27. Наказ МОН України № 10 від 13.01.2006 “Про запровадження освітньої програми “Intel® Навчання для майбутнього” щодо навчання педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.
 28. Наказ УОН РОДА від 30.06.2006 № 374 Про запровадження освітньої програми “Intel® Навчання для майбутнього” щодо навчання педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів у Рівненській області.
 29. Методичні рекомендації для тренерів-методистів за програмою “Intel® Навчання для майбутнього”. (9 в.)
 30. Указ Президента України від 18.09.2004 № 1102/2004 “Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні “.
 31. Указ Президента України від 28.12.2004 № 1561 “Про Положення про гранти Президента України для випускників професійно-технічних навчальних закладів”. (зі змінами)
 32. ФОРМА ТИПОВОГО ДОГОВОРУ про реалізацію проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді
 33. ПОРЯДОК подання заявок на розгляд Експертної ради при Міністерстві України у справах сім’ї, молоді та спорту з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді.
 34. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 30.12.2005 № 3513 “Про забезпечення реалізації Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді”
 35. Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 469 “Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів”
 36. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.01.2011 № 59 „Про затвердження Інструкцій з ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів“
 37. Закон України „Про Національну програму інформатизації“. (остання редакцiя вiд 30.07.2010)
 38. Навчальні програми з предметів для загальноосвітніх навчальних закладів
 39. Наказ МОН № 947 від 13.10.2010 „Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладів“
 40. Наказ МОН України від 02.06.2004 № 433 „Про затвердження Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів“
 41. Наказ МОН України від 17.06.2008 № 537537 „Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України “
 42. Наказ МОН України від 15 травня 2006 року № 369 „Про затвердження тимчасових вимог до педагогічних програмних засобів“. (ТИМЧАСОВІ ВИМОГИ до педагогічних програмних засобів для загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, що створюються за державні кошти )
 43. Наказ МОНМС України від 22.03.2012 № 331 „Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів“
 44. Заявка на участь у І (ІІ) етапі Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів
 45. Оціночна відомість І етапу Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів.
 46. ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо вивчення інформатики у 2012-2013 навчальному році
 47. Наказ МОН України від 02.12.2004 № 903 „Про затвердження Правил використання комп’ютерних програм у навчальних закладах“
 48. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 340 „Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями“
 49. Наказ МОН України від 30.12.2014 № 1547 „Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти“
 50. Наказ МОНмолодьспорту, Міністерства охорони здоров’я від 01.02.2013 № 72/78 „Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я“
 51. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ЗАРУБІЖЖЯ (Кравчина О.Є.) .
 52. ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. (Збірник документів).
 53. ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.
 54. Наказ УОН РОДА від 24.12.2013 № 860 „Про затвердженння інструкції з діловодства у професійно-технічних навчальних закладах усіх типів і форм власності”
 55. Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання системи професійно-технічної освіти.(Наказ МОН України від 03.06.2013 № 669)
 56. Наказ МОН України від 25.04.2013 № 466 „Про затвердження Положення про дистанційне навчання” .
 57. Наказ МОН України від 27.05.2014 № 648 „Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України“
 58. „Положення про навчально-методичний (науково-методичний) центр (кабінет) професійно-технічної освіти“
  (Наказ МОН України від 27.06.2013 № 856, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 липня 2013 р. за № 1189/23721)
 59. Наказ МОН України від 04.08.2014 № 895 „Про зміни до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів“
 60. Лист МОН України від 07.08.2014 № 1/9-401 „Щодо викладання у професійно-технічних навчальних закладах предмета „Захист Вітчизни“
 61. Наказ МОН України від 30.04.2014 № 535 „Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів“
 62. Наказ МОНМС України від 26.04.2012 № 522 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетентнісного підходу“
 63. Наказ МОНМС України від 14.06.2012 № 694 „Про затвердження Положення про навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням) професійно-технічного навчального закладу“
 64. Наказ МОНМС України від 10.10.2012 № 1060 „Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси“
 65. ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри,конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності
 66. Пакет документів для членів експертних комісій регіональних експертних рад
 67. Пакет документів для стажування на базі НПЦ
 68. Державні стандарти професійно-технічної освіти за робітничими професіями – 2014 рік
 69. Наказ МОН України від 17.03.2015 № 306 Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні».
 70. Лист МОН України від 26.06.2015 № 1/9-305 „Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році“.
 71. Наказ МОН України від 07.08.2015 № 855 „Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів“.
 72. Постанова КМУ від 8 липня 2015 року № 533 “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (ПОРЯДОК проведення зовнішнього незалежного оцінюваннята моніторингу якості освіти ).
 73. Навчальні програми загальноосвітньої підготовки .
 74. Лист МОН № 1/9-394 від 17.08.2015 “Про навчальні плани і програми професійно-технічних навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році” .
 75. ДС ПТО. Державні стандарти професійно-технічної освіти за робітничими професіями – 2015 рік . Перелік.
 76. Лист МОН України № 1/9-448 від 22.09.2015 „Щодо заходів з відзначення 25-ї річниці Революції на граніті“.
 77. Наказ МОН України № 451 від 21.04.2016 „Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940“.
 78. Наказ МОН України від 15.06.2016 № 678 Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів у 2015-2016 навчальному році.
 79. Наказ МОН України від 14.07.2016 № 826 „Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
 80. Лист ДНУ „Інститут модернізації змісту освіти“ МОН України від 21.06.2016 № 2.1/10-1606 „Про особливості формування навчальних планів підготовки молодших спеціалістів на 2016/2017 н.р.“
 81. Лист МОН України від 17.08.2016 № 1/9-437 „Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах“.
 82. Лист МОН України від 09.06.2016 № 1/9-296 „Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів“.
 83. Лист ДНУ „Інститут модернізації змісту освіти“ МОН України від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 „Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році“.
 84. Наказ МОН України від 15.08.2016 № 974  Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України .
 85. ДС ПТО. Перелік ДС ПТО – 2016 (оновлено 23.11.2016).
 86. ДС ПТО. 4222 „Адміністратор“ (ДСПТО 8112.N.82.11-2016).
 87. Лист Наукової установи “Інститут професійно-технічної освіти” НАПН України від 19.12.2016 № 02-15/550-15 “Про науково-практичні й методичні матеріали для сфери професійної освіти і навчання”‘.
 88. Лист МОН України від 28.12.2016 № 1/9-680   Щодо захисту дітей від усіх форм насильства, образ, недбалого та жорстокого поводження.
 89. Розпорядження КМУ від 14.12.2016 № 994-р   Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів .
 90. Постанова КМУ від 28.12.2016 № 994-р   Деякі питання стипендіального забезпечення.
 91. ДС ПТО: Державні стандарти ПТО розроблені у 2016 році .
 92. Лист департаменту професійної освіти МОН України від 30.03.2017 № 3-239 „Щодо дотримання вимог нормативно-правових актів при розробленні робочих навчальних планів професійно-технічних навчальних закладів“. Додаток до листа ДПО МОН України від 30.03.2017 № 3-239 .
 93. Постанова КМУ № 373 від 31.05.2017 „Про затвердження Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів“ .
 94. Наказ МОН України від 14.07.2017 № 1066 „Про внесення змін у додадок до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.10.2014 № 1199“.
 95. Зміни № 6 до Класифікатору професій ДК 003:2010 .
 96. Перелік Державних стандартів ПТО, які затверджені у 2017 році.
 97. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 818 „Про затвердження переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету“
 98. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 95 „Про внесення змін до переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету“
Матеріали Рівненської обласної державної адміністрації
 1. Накази про затвердження умов І-ІІ етапів Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 2018 році за професіями:
наверх