Перспективний педагогічний досвід: ДНЗ „Рівненське ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі“

Перспективний педагогічний досвід: ДНЗ „Рівненське ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі“

Державний навчальний заклад „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі“


Аніскіна В.А.

АНІСКІНА ВАЛЕНТИНА АНТОНІВНА

Освіта: вища, Московський кооперативний інститут центроспілки, 1978 р.
Спеціальність: Товарознавство промтоварів.
Досвід роботи у профтехосвіті: з 2013 року працює в ДНЗ «Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі» на посаді викладача спецдисциплін за професією «Продавець».
Професійне кредо: „Лише наполеглива праця є запорукою успіху“.

ТЕМА ДОСВІДУ: „Розвиток креативного мислення учнів під час пізнавальної діяльності“.

Суть і зміст досвіду: „Створення емоційно–актуальної творчої атмосфери на уроці (використання афоризмів, прислів’я), розвиток у учнів здібностей до самостійного формування нових знань, умінь, способів дій, рішення реальних творчих задач, створення проблемних ситуацій, формулювання проблемних питань, пошук найбільшої кількості різних рішень певного завдання, висування проблемно-пошукових гіпотез, альтернативних варіантів рішень та мотивація учнів до генерації нових ідей“.
Опис досвіду: Розвиток
креативного мислення учнів під час пізнавальної діяльності.

Результати роботи:

Методичні напрацювання:

Досвід на сайті профтехзакладу.


Лаврушкіна М.Ф.

ЛАВРУШКІНА МАРІЯ ФЕДОРІВНА

Освіта: вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості, 1985 р.
Спеціальність: Технологія хлібопекарного, макаронного і кондитерського виробництва.
Досвід роботи у профтехосвіті: з 1986 року, працює на посаді викладача спецдисциплін за професіями «Кухар», «Пекар, цукерник». Викладач вищої категорії, викладач-методист.
Професійне кредо: „Поставити справу так, щоб усе, що підлягає вивченню вивчалось легко, швидко, ґрунтовно“.

ТЕМА ДОСВІДУ: „Пошук та впровадження інноваційних технологій вивчення спецдисциплін в умовах сучасного ПТНЗ“.

Суть і зміст досвіду: „Впровадження інноваційних технологій вивчення спецдисциплін (застосування у процесі навчання електронних підручників, програмних засобів навчального призначення, презентацій, відео та аудіо матеріалів, ресурсів Інтернету), технологій інтерактивного навчання (інтерактивні вправи: «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Незакінчене речення», «Аналіз ситуації», «Займи позицію», «Нескінченний ланцюжок», «Метод-прес», «Рольова гра») та колективних технологій навчання (взаємонавчання),
а також поєднання інноваційних та традиційних методів навчання“.
Опис досвіду: Пошук та
впровадження інноваційних технологій вивчення спецдисциплін в умовах сучасного ПТНЗ.

Результати роботи:
– Робота в складі авторського колективу над ДСПТО 7412.DА.15.84-2012 Професія: Цукерник, Код: 7412,
Кваліфікація: 1, 2, 3, 4, 5 розряди
Методичні напрацювання:
Урок – презентація на тему: «Сучасне теплове устаткування – індукційні плити» .
Методична розробка з теми: «Устаткування для
смаження їжі. Млинниці»
.
Досвід на сайті профтехзакладу.


Мельничук Л.О.

МЕЛЬНИЧУК ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА

Освіта: вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості, 1989 р.
Спеціальність: Технологія хлібопекарного, макаронного і кондитерського виробництва.
Досвід роботи у профтехосвіті: з 1986 року, працює на посаді викладача спецдисциплін, майстра в/н за професією «Кондитер». Викладач вищої категорії.
Професійне кредо: „Успіх приходить до того, хто робить те, що найбільше любить“.

ТЕМА ДОСВІДУ: „Реалізація диференційованого навчання в умовах комбінованого уроку“.

Суть і зміст досвіду: „Використання
– індивідуального підходу, диференційованих завдань (випереджувальні завдання, тестове опитування, технологічні диктанти, складання кросвордів);
– об’єктивного оцінювання знань та вмінь учнів;
– поступового переходу від колективних форм роботи учнів до частково самостійних і повністю самостійних у межах уроку або системи уроків.
Додержання принципів рівневої диференціації“.
Опис досвіду:
Реалізація диференційованого навчання в умовах комбінованого уроку.

Результати роботи:

Методичні напрацювання:

Досвід на сайті профтехзакладу.


наверх