Методисти

Методисти

Пачебула
Пачебула Тамара Вікторівна
методист НМЦ ПТО
у Рівненській області
Категорія: “Спеціаліст вищої категорії”.
Освіта: вища, Комунарський гірничо-металургійний інститут, 1981 рік, факультет електроенергетики; інженер-викладач електротехнічних дисциплін.
Педагогічний стаж – 39 років.
Напрями роботи:

– бере участь у розробці річного плану роботи НМЦ та підготовці звіту про роботу методцентру за рік;
– надає допомогу та контролює рівень підготовки та проведення обласних методичних заходів: конференцій семінарів, секцій тощо;
– забезпечує організацію та проведення олімпіад і конкурсів професійної майстерності;
– контролює роботу по вивченню, узагальненню та впровадженню перспективного педагогічного досвіду;
– організовує роботу обласних методичних секцій заступників директорів з навчально-виробничої роботи, фахівців з підготовки електротехнічних професій, перукарської справи;
– організовує діагностику ЗП(ПТ)О з питань професійної та загальноосвітньої підготовки учнів для перспективного планування методичної роботи в системі ПТО області;
– організовує та координує роботу з програмно-методичного забезпечення профтехзакладів області, здійснює контроль за виконанням навчальних планів і програм відповідно до Державних стандартів професійно-технічної освіти;
– здійснює організацію моніторингу рівня професійної підготовки та рівня знань загальноосвітніх предметів учнів ЗП(ПТ)О, проводить розробку пропозицій щодо підвищення якості знань, умінь та практичних навичок учнів.
Середа
Кравчук Руслана Володимирівна
методист НМЦ ПТО
у Рівненській області
Категорія: “Спеціаліст вищої категорії”.
Освіта: вища, Рівненський державний технічний університет за спеціальністю інженер-еколог; Рівненський державний гуманітарний університет.
Педагогічний стаж – 23 роки.
Напрями роботи:

– координує навчально-виховну роботу у ЗП(ПТ)О області;
– здійснює інформаційно-методичне забезпечення реалізації загальнодержавних, регіональних програм з питань виховної роботи та діяльності психологічної служби;
– організовує та координує роботу обласної методичної секції заступників директорів з навчально-виховної роботи та психологічної служби ЗП(ПТ)О;
– організовує і проводить методичні заходи, спрямовані на підвищення професійної майстерності педагогічних працівників відповідних категорій;
– бере участь у підготовці і проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, конкурсів, фестивалів, інших заходів з метою удосконалення змісту навчально-виховної роботи;
– координує роботу учнівського самоврядування у ЗП(ПТ)О області;
– аналізує спрямованість виховних заходів у ЗП(ПТ)О області з національно-патріотичного виховання, підвищення рівня культури та пропаганди здорового способу життя, профілактики та попередження правопорушень, соціального захисту учнів ЗП(ПТ)О та надає методичну допомогу;
– готує проекти наказів відповідно до своїх повноважень;
– бере участь у роботі методичної ради НМЦ ПТО;
– організовує навчально-методичне консультування, вивчає, узагальнює та поширює передовий перспективний педагогічний досвід педагогічних працівників ЗП(ПТ)О з організації виховної роботи та психологічної служби;
– здійснює зв’язки з науковими, методичними, громадськими організаціями, вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти, творчими спілками з питань удосконалення виховної роботи та діяльності психологічної служби ЗП(ПТ)О, обміну кращим педагогічним досвідом;
– відповідає за забезпечення якості і своєчасного інформативного зв’язку з навчальними закладами професійно-технічної освіти Рівненської області, відповідно до наказу НМЦ ПТО;
– готує та подає матеріали до інформаційно-методичного „Вісника“;
– бере участь у підготовці річного плану роботи НМЦ ПТО та звіту про роботу центру за минулий рік.
Мосійчук
Мосійчук Людмила Миколаївна
методист НМЦ ПТО
у Рівненській області
Категорія: “Спеціаліст вищої категорії”.
Освіта: вища, Рівненський державний педагогічний інститут, 1997 рік, факультет інформатики, спеціальність: математика та інформатика.
Педагогічний стаж – 21 рік.
Напрями роботи:

– організація навчально-методичної роботи у професійно-технічних навчальних закладах з викладачами хімії, біології та основ екології, відповідно до вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти;
– організація та координація роботи методичних секцій та методичних об’єднань з предметів природничого напрямку (хімія, біологія та основи екології;
– аналіз якості навчання, рівня знань, умінь і навичок учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів з предметів природничого циклу (хімії, біології та основ екології);
– здійснення заходів щодо вивчення, узагальнення та впровадження інноваційного педагогічного і виробничого досвіду та новітніх педагогічних технологій у навчально-виробничий та навчально-виховний процес у ЗП(ПТ)О області;
– здійснення зв’язків з науковими, методичними, інформаційними установами та організаціями, вищими навчальними закладами, установами з питань удосконалення загальноосвітньої підготовки;
– організація та проведення конкурсів та олімпіад серед учнів та педагогічних працівників ЗП(ПТ)О;
– організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів, методичних секцій, педагогічних читань, конкурсів, виставок навчально-методичної літератури та технічних засобів навчання для викладачів природничого напрямку;
– надання допомоги професійно-технічним навчальним закладам в організації роботи педагогічних рад, методичних комісій, навчально-методичних кабінетів і бібліотек з удосконалення змісту навчально-методичної роботи, здійснення заходів щодо розвитку педагогічної творчості й професійної майстерності викладачів природничого напрямку;
– надання методичної допомоги авторським колективам, творчим групам, окремим педагогічним працівникам професійно-технічних навчальних закладів щодо розроблення проектів програмно-методичної документації, підручників, навчальних і методичних посібників, технічних засобів навчання та їх апробації;
– підготовка методичних матеріалів до Вісника НМЦ ПТО та інших видань;
– здійснення інформаційно-видавничої діяльності НМЦ ПТО.
Рожкова
Рожкова Олена Євгеніївна
методист НМЦ ПТО
у Рівненській області
Категорія: “Спеціаліст вищої категорії”.
Освіта: вища, Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського, 2001 рік, спеціальність «Технологія харчування» кваліфікація інженер-технолог;
Педагогічний стаж – 22 роки.
Напрями роботи:

– методична робота з методистами, викладачами та майстрами виробничого навчання з професій напряму громадського харчування та харчової промисловості;
– організовує роботу обласних секцій викладачів та майстрів виробничого навчання з професій напряму громадського харчування, харчової промисловості;
– організовує роботу шкіл передового педагогічного досвіду, творчих груп, звітує перед навчально-методичною радою НМЦ ПТО про результати їх роботи;
– вивчає стан професійної підготовки учнів ЗП(ПТ)О з професій напряму громадського харчування, харчової промисловості;
– готує матеріали до інформаційно-методичного вісника;
– проводить аналіз забезпечення профтехзакладів області підручниками, проводить їх розподіл та контролює своєчасне надходження у профтехзаклади;
– здійснення оперативного зв’язку з ЗП(ПТ)О, які за нею закріплені.
Годунко
Годунко Петро Миколайович
методист НМЦ ПТО
у Рівненській області
Категорія: “Спеціаліст вищої категорії”.
Освіта: вища, Рівненський державний гуманітарний університет. Спеціальність «Практична психологія та соціальна педагогіка, практичний психолог в закладах освіти, соціальний педагог, 2001 р.;
Трудове навчання (технічна праця), креслення, основи безпеки життєдіяльності 2010 р.
Педагогічний стаж – 16 років.
Напрями роботи:

– організація навчально-методичної роботи у професійно-технічних навчальних закладах з викладачами креслення, географії, правознавства та предмету „Захист Вітчизни”, відповідно до вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти;
– аналіз якості навчання, рівня знань, умінь і навичок учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів з креслення, географії, правознавства та предмету „Захист Вітчизни”;
– здійснення зв’язків з науковими, методичними, інформаційними установами та організаціями, вищими навчальними закладами, установами з питань удосконалення загальноосвітньої підготовки;
– участь в організації та проведенні конкурсів та олімпіад серед учнів та педагогічних працівників ЗП(ПТ)О;
– здійснення заходів щодо вивчення, узагальнення та впровадження інноваційного педагогічного і виробничого досвіду та новітніх педагогічних технологій у навчально-виробничий та навчально-виховний процес у ЗП(ПТ)О області;
– організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів, методичних секцій, педагогічних читань, конкурсів, виставок навчально-методичної літератури та технічних засобів навчання для викладачів креслення, географії, правознавства та предмету „Захист Вітчизни”; – надання допомоги професійно-технічним навчальним закладам в організації роботи педагогічних рад, методичних комісій, навчально- методичних кабінетів і бібліотек з удосконалення змісту навчально-методичної роботи, здійснення заходів щодо розвитку педагогічної творчості й професійної майстерності викладачів креслення, географії, правознавства та предмету „Захист Вітчизни”; – організація та координація роботи методичних секцій та методичних об’єднань з креслення, географії, правознавства та предмету „Захист Вітчизни; – надання методичної допомоги авторським колективам, творчим групам, окремим педагогічним працівникам професійно-технічних навчальних закладів щодо розроблення проектів програмно-методичної документації, підручників, навчальних і методичних посібників, технічних засобів навчання та їх апробації; – проведення консультацій для керівників та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів з питань навчально- виробничої та навчально-виховної роботи; – участь у проведенні ліцензійної та атестаційної експертиз професійно-технічних навчальних закладів, установ, організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, що проводять діяльність у галузі професійно-технічної освіти.
Климчук
Климчук Марта Миколаївна
методист НМЦ ПТО
у Рівненській області
Категорія: “Спеціаліст”.
Освіта: вища, Рівненський державний гуманітарний університет, 2014 рік, факультет документальних комунікацій та менеджменту, спеціальність документознавство і інформаційна діяльність;
Педагогічний стаж – 4 роки.
Напрями роботи:

– організація навчально-методичної роботи у професійно-технічних навчальних закладах з української мови і літератури, історії та правознавства відповідно до вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти;
– розробка пропозицій та надання методичної допомоги педагогічним колективам професійно-технічних навчальних закладів щодо організації діловодства в закладах;
– організація роботи із розгляду звернень педагогічних працівників, супровід даного питання у професійно-технічних навчальних закладах;
– організація роботи з військового обліку в навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти, надання методичної допомоги професійно-технічним навчальним закладам області;
– здійснення заходів щодо вивчення, узагальнення, впровадження інноваційного педагогічного і виробничого досвіду та новітніх педагогічних технологій у навчально-виробничий та навчально-виховний процес у професійно-технічних навчальних закладах області;
– надання методичної допомоги викладачам української мови та літератури, історії та правознавства щодо розроблення проектів програмно-методичної документації, підручників, навчальних і методичних посібників, технічних засобів навчання;
– розроблення нормативно-правової документації для організації роботи навчально-практичних центрів при професійно-технічних навчальних закладах, організація звітності з даного питання;
– організація стажування майстрів виробничого навчання на базі навчально-практичних центрів професійно-технічних навчальних закладів, організація звітності з даного питання Міністерству освіти і науки України;
– проведення консультацій для керівників та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів з питань організації діловодства у закладі;
– здійснення методичного супроводу питань організації і проведення моніторингу та зовнішнього незалежного оцінювання.
Андрощук Любов Петрівна
в. о. заступника директора  НМЦ ПТО
у Рівненській області
Освіта: вища, Рівненський державний педагогічний інститут, 1995 рік, філологічний факультет, вчитель російської мови та літератури, практичний психолог.
Педагогічний стаж – 9 років.
Напрями роботи:

– координація навчально-виховної роботи у ЗП(ПТ)О області;
– здійснення інформаційно-методичного забезпечення реалізації загальнодержавних, регіональних програм з питань виховної роботи та діяльності психологічної служби;
– організація та координація роботи обласної методичної секції заступників директорів з навчально-виховної роботи та психологічної служби ЗП(ПТ)О;
– організація та проведення методичних заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності педагогічних працівників відповідних категорій;
– участь у підготовці та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, конкурсів, фестивалів, інших заходів з метою удосконалення змісту навчально-виховної роботи;
– координація роботи учнівського самоврядування у ЗП(ПТ)О області;
– аналіз спрямованості виховних заходів у ЗП(ПТ)О області з національно-патріотичного виховання, підвищення рівня культури та пропаганди здорового способу життя, профілактики та попередження правопорушень, соціального захисту учнів ЗП(ПТ)О та надання методичної допомоги;
– підготовка проектів наказів відповідно до своїх повноважень;
– участь у роботі методичної ради НМЦ ПТО;
– організація навчально-методичного консультування, вивчення, узагальнення та поширення передового перспективного педагогічного досвіду педагогічних працівників ЗП(ПТ)О з організації виховної роботи та психологічної служби;
– здійснення зв’язків з науковими, методичними, громадськими організаціями, вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти, творчими спілками з питань удосконалення виховної роботи та діяльності психологічної служби ЗП(ПТ)О, обміну кращим педагогічним досвідом;
– забезпечення якісного і своєчасного інформативного зв’язку з навчальними закладами професійно-технічної освіти Рівненської області, відповідно до наказу НМЦ ПТО;
– підготовка матеріалів до інформаційно-методичного „Вісника“;
– участь у підготовці річного плану роботи НМЦ ПТО та звіту про роботу центру за минулий рік.

наверх