Методисти

Методисти

 

Андрощук Любов Петрівна
зхаступник директора                НМЦ ПТО
у Рівненській області
Категорія: Спеціаліст другої категорії”.

Освіта: вища, Рівненський державний педагогічний інститут, 1995 рік, філологічний факультет, вчитель російської мови та літератури, практичний психолог.

Педагогічний стаж – 11 років.

Напрями роботи:
координація навчально-виховної роботи у ЗП(ПТ)О області;

здійснення інформаційно-методичного забезпечення реалізації загальнодержавних, регіональних програм з питань виховної роботи та діяльності психологічної служби;

організація та координація роботи обласної методичної секції заступників директорів з навчально-виховної роботи та психологічної служби ЗП(ПТ)О;

організація та проведення методичних заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності педагогічних працівників відповідних категорій;

участь у підготовці та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, конкурсів, фестивалів, інших заходів з метою удосконалення змісту навчально-виховної роботи;

координація роботи учнівського самоврядування у ЗП(ПТ)О області;

аналіз спрямованості виховних заходів у ЗП(ПТ)О області з національно-патріотичного виховання, підвищення рівня культури та пропаганди здорового способу життя, профілактики та попередження правопорушень, соціального захисту учнів ЗП(ПТ)О та надання методичної допомоги;

підготовка проектів наказів відповідно до своїх повноважень;

участь у роботі методичної ради НМЦ ПТО;

організація навчально-методичного консультування, вивчення, узагальнення та поширення передового перспективного педагогічного досвіду педагогічних працівників ЗП(ПТ)О з організації виховної роботи та психологічної служби;

здійснення зв’язків з науковими, методичними, громадськими організаціями, вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти, творчими спілками з питань удосконалення виховної роботи та діяльності психологічної служби ЗП(ПТ)О, обміну кращим педагогічним досвідом;

забезпечення якісного і своєчасного інформативного зв’язку з навчальними закладами професійно-технічної освіти Рівненської області, відповідно до наказу НМЦ ПТО;

готує та подає матеріали до інформаційно-методичного збірника  „Методичний вісник”;

участь у підготовці річного плану роботи НМЦ ПТО та звіту про роботу центру за минулий рік.

Середа
Кравчук Руслана Володимирівна
методист НМЦ ПТО
у Рівненській області
Категорія: “Спеціаліст вищої категорії”.

Освіта: вища, Рівненський державний технічний університет за спеціальністю інженер-еколог; Рівненський державний гуманітарний університет.

Педагогічний стаж – 26 років.

Напрями роботи:
координує навчально-виховну роботу у ЗП(ПТ)О області;

здійснює інформаційно-методичне забезпечення реалізації загальнодержавних, регіональних програм з питань виховної роботи та діяльності психологічної служби;

організовує та координує роботу обласної методичної секції заступників директорів з навчально-виховної роботи та психологічної служби ЗП(ПТ)О;

організовує і проводить методичні заходи, спрямовані на підвищення професійної майстерності педагогічних працівників відповідних категорій;

бере участь у підготовці і проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, конкурсів, фестивалів, інших заходів з метою удосконалення змісту навчально-виховної роботи;

координує роботу учнівського самоврядування у ЗП(ПТ)О області;

аналізує спрямованість виховних заходів у ЗП(ПТ)О області з національно-патріотичного виховання, підвищення рівня культури та пропаганди здорового способу життя, профілактики та попередження правопорушень, соціального захисту учнів ЗП(ПТ)О та надає методичну допомогу;

організовує навчально-методичне консультування, вивчає, узагальнює та поширює передовий перспективний педагогічний досвід педагогічних працівників ЗП(ПТ)О з організації виховної роботи та психологічної служби;

здійснює зв’язки з науковими, методичними, громадськими організаціями, вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти, творчими спілками з питань удосконалення виховної роботи та діяльності психологічної служби ЗП(ПТ)О, обміну кращим педагогічним досвідом;

відповідає за забезпечення якості і своєчасного інформативного зв’язку з навчальними закладами професійно-технічної освіти Рівненської області, відповідно до наказу НМЦ ПТО;

готує та подає матеріали до інформаційно-методичного збірника  „Методичний вісник”;

бере участь у підготовці річного плану роботи НМЦ ПТО та звіту про роботу центру за минулий рік.

Мосійчук
Мосійчук Людмила Миколаївна
методист НМЦ ПТО
у Рівненській області
Категорія: “Спеціаліст вищої категорії”.

Освіта: вища, Рівненський державний педагогічний інститут, 1997 рік, факультет інформатики, спеціальність: математика та інформатика.

Педагогічний стаж – 23 роки.

Напрями роботи:
організація навчально-методичної роботи у професійно-технічних навчальних закладах з викладачами предметів природничо- математичного циклу, відповідно до вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти;

організація та координація роботи методичних секцій та методичних об’єднань з предметів природничо-математичного циклу;

аналіз якості навчання, рівня знань, умінь і навичок учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів з предметів природничо-математичного циклу;

здійснення заходів щодо вивчення, узагальнення та впровадження інноваційного педагогічного і виробничого досвіду та новітніх педагогічних технологій у навчально-виробничий та навчально-виховний процес у ЗП(ПТ)О області;

здійснення зв’язків з науковими, методичними, інформаційними установами та організаціями, вищими навчальними закладами, установами з питань удосконалення загальноосвітньої підготовки;

організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів, методичних секцій, педагогічних читань, конкурсів, виставок навчально-методичної літератури та технічних засобів навчання для викладачів природничо-математичного напрямку;

надання допомоги професійно-технічним навчальним закладам в організації роботи педагогічних рад, методичних комісій, навчально-методичних кабінетів і бібліотек з удосконалення змісту навчально-методичної роботи, здійснення заходів щодо розвитку педагогічної творчості й професійної майстерності викладачів природничого напрямку;

здійснення моніторингово-аналітичної діяльності НМЦ ПТО;

готує та подає матеріали до інформаційно-методичного збірника  „Методичний вісник”;

здійснення інформаційно-видавничої діяльності НМЦ ПТО.

Рожкова
Рожкова Олена Євгеніївна
методист НМЦ ПТО
у Рівненській області
Категорія: “Спеціаліст вищої категорії”.

Освіта: вища, Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського, 2001 рік, спеціальність «Технологія харчування» кваліфікація інженер-технолог;

Педагогічний стаж – 25 років.

Напрями роботи:
методична робота з методистами, викладачами та майстрами виробничого навчання з професій напряму громадського харчування та харчової промисловості, швейної галузі;

організовує роботу обласних секцій викладачів та майстрів виробничого навчання з професій напряму громадського харчування, харчової промисловості, швейної галузі;

організовує роботу шкіл передового педагогічного досвіду, творчих груп, звітує перед навчально-методичною радою НМЦ ПТО про результати їх роботи;

вивчає стан професійної підготовки учнів ЗП(ПТ)О з професій напряму громадського харчування, харчової промисловості, швейної галузі;

здійснює методичний супровід підвищення кваліфікації педагічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти області;

готує матеріали до інформаційно-методичного Вісника;

проводить аналіз забезпечення профтехзакладів області підручниками, проводить їх розподіл та контролює своєчасне надходження у профтехзаклади;

здійснення оперативного зв’язку з ЗП(ПТ)О, які за нею закріплені.

Годунко
Годунко Петро Миколайович
методист НМЦ ПТО
у Рівненській області
Категорія: “Спеціаліст вищої категорії”.

Освіта: вища, Рівненський державний гуманітарний університет. Спеціальність «Практична психологія та соціальна педагогіка, практичний психолог в закладах освіти, соціальний педагог, 2001 р.;  Трудове навчання (технічна праця), креслення, основи безпеки життєдіяльності 2010 р.

Педагогічний стаж – 17 років.

Напрями роботи:
організація навчально-методичної роботи у професійно-технічних навчальних закладах з викладачами креслення, географії, правознавства та предмету „Захист Вітчизни”, відповідно до вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти;

аналіз якості навчання, рівня знань, умінь і навичок учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів з креслення, географії, правознавства та предмету „Захист Вітчизни”;

здійснення заходів щодо вивчення, узагальнення та впровадження інноваційного педагогічного і виробничого досвіду та новітніх педагогічних технологій у навчально-виробничий та навчально-виховний процес у ЗП(ПТ)О області;

організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів, методичних секцій, педагогічних читань, конкурсів, виставок навчально-методичної літератури та технічних засобів навчання для викладачів креслення, географії, правознавства та предмету „Захист Вітчизни”;

надання допомоги ЗП(ПТ)О в організації роботи педагогічних рад, методичних комісій, навчально- методичних кабінетів і бібліотек з удосконалення змісту навчально-методичної роботи, здійснення заходів щодо розвитку педагогічної творчості й професійної майстерності викладачів креслення, географії та предмету „Захист Вітчизни”;

організація та координація роботи методичних секцій та методичних об’єднань з креслення, географії, та предмету „Захист Вітчизни;

надання методичної допомоги авторським колективам, творчим групам, окремим педагогічним працівникам ЗП(ПТ)О щодо розроблення проектів програмно-методичної документації, підручників, навчальних і методичних посібників, технічних засобів навчання та їх апробації;

проведення консультацій для керівників та педагогічних працівників ЗП(ПТ)О з питань навчально- виробничої та навчально-виховної роботи;

участь у проведенні ліцензійної та атестаційної експертиз ЗП(ПТ)О, установ, організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, що проводять діяльність у галузі професійно-технічної освіти.


Климчук Марта Миколаївна
методист НМЦ ПТО
у Рівненській області
Категорія: “Спеціаліст ІІ категорії”.

Освіта: вища, Рівненський державний гуманітарний університет, 2014 рік, факультет документальних комунікацій та менеджменту, спеціальність: документознавство і інформаційна діяльність;

Педагогічний стаж – 4 роки.

Напрями роботи:
організація навчально-методичної роботи у ЗП(ПТ)О з української мови і літератури  відповідно до вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти;

розробка пропозицій та надання методичної допомоги педагогічним колективам ЗП(ПТ)О щодо організації діловодства в закладах;

організація роботи із розгляду звернень педагогічних працівників, супровід даного питання у ЗП(ПТ)О;

організація роботи з військового обліку в навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти, надання методичної допомоги пЗП(ПТ)О області;

здійснення заходів щодо вивчення, узагальнення, впровадження інноваційного педагогічного і виробничого досвіду та новітніх педагогічних технологій у навчально-виробничий та навчально-виховний процес у ЗП(ПТ)О області;

надання методичної допомоги викладачам української мови та літератури щодо розроблення проектів програмно-методичної документації, підручників, навчальних і методичних посібників, технічних засобів навчання;

розроблення нормативно-правової документації для організації роботи навчально-практичних центрів при ЗП(ПТ)О, організація звітності з даного питання;

організація стажування майстрів виробничого навчання на базі навчально-практичних центрів ЗП(ПТ)О, організація звітності з даного питання Міністерству освіти і науки України;

здійснення методичного супроводу питань організації і проведення моніторингу та зовнішнього незалежного оцінювання.

Хлиновська Оксана Петрівна
методист НМЦ ПТО
у Рівненській області
Категорія: “Спеціаліст”.

Освіта: вища, Рівненський державний гуманітарний університет, 1999 рік, історико-соціологічний факультет, вчитель всесвітньої історії; Рівненський державний технічний університет, 2000 рік, факультет довузівської підготовки та післядипломної освіти, спеціальність «менеджмент організації», кваліфікація “менеджер-економіст”.

Педагогічний стаж – 7 років

Напрями роботи:

організовує роботу методичної секції викладачів та майстрів виробничого навчання за напрямком «Деревообробка», координує роботу навчально-практичних центрів за напрямком «Деревообробка»;

здійснює методичний супровід впровадження елементів дуального навчання в освітній процес з професій деревообробного напряму;

здійснює методичний супровід підготовки плануючої документації навчально-практичного центру «Енергетичні технології», організовує роботу над розробкою програм підготовки та перепідготовки на базі центру;

здійснює аналіз якості навчання, рівня знань, умінь і навичок учнів ЗП(ПТ)О та стан викладання спецпредметів з напрямку «Деревообробка», надає методичну допомогу щодо удосконалення освітнього процесу;

здійснює зв’язки з науковими, методичними, інформаційними установами та організаціями, вищими навчальними закладами, установами з питань удосконалення загальноосвітньої та професійної підготовки учнів, слухачів ЗП(ПТ)О, обміну кращим педагогічним та виробничим досвідом;

участь у підготовці та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, методичних секцій, конкурсів, олімпіад та інших заходів з навчально-методичного та науково-методичного забезпечення;

відповідає за забезпечення якості і своєчасного інформативного зв’язку з окремими навчальними закладами професійної (професійно-технічної) освіти Рівненської області, які закріплені.

готує та подає матеріали до інформаційно-методичного збірника  „Методичний вісник”;

участь у підготовці річного плану роботи НМЦ ПТО та звіту про роботу центру за минулий рік.

Нижник Олена  Юріївна,
методист НМЦ ПТО
у Рівненській області
Категорія: “Спеціаліст І категорії”.

Освіта: вища, Волинський державний  університет імені Лесі Українки, 2005 рік, історичний факультет, вчитель історії; за спеціальністю «історія».

Педагогічний стаж – 11 років

Напрями роботи:

організовує та координує навчально-методичну роботу з викладачами та майстрами виробничого навчання з  професій будівельного напряму  відповідно до вимог Державного стандарту професійно-технічної  освіти;

організовує роботу обласних секцій викладачів та майстрів виробничого навчання з  професій будівельного напрямун ЗП(ПТ)О;

організовує проведення конкурсів фахової майстерності та олімпіад з навчальних предметів будівельного напрямку;

здійснює методичний супровід впровадження елементів дуального навчання в освітній процес з професій будівельного напряму;

здійснює методичний супровід підготовки плануючої документації навчально-практичних центрів будівельного напрямку, організовує роботу над розробкою програм підготовки та перепідготовки на базі центру;

здійснює аналіз якості навчання, рівня знань, умінь і навичок учнів ЗП(ПТ)О та стан викладання спецпредметів за професіями  будівельного напрямку, надає методичну допомогу щодо удосконалення освітнього процесу;

здійснює зв’язки з науковими, методичними, інформаційними установами та організаціями, вищими навчальними закладами, установами з питань удосконалення загальноосвітньої та професійної підготовки учнів, слухачів ЗП(ПТ)О, обміну кращим педагогічним та виробничим досвідом;

участь у підготовці та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, методичних секцій, конкурсів, олімпіад та інших заходів з навчально-методичного та науково-методичного забезпечення;

готує та подає матеріали до інформаційно-методичного збірника  „Методичний вісник”.

Хомярчук Анна Русланівна
методист НМЦ ПТО
у Рівненській області
Категорія: “Спеціаліст”.

Освіта: вища, Тернопільський національний економічний університет,  спеціальність: право

Педагогічний стаж – 3 роки.

Напрями роботи:

виконує функції, що включають  організаційно-технічного забезпечення адміністративно-розпорядчої діяльності керівника;

організовує правове навчання працівників установи та педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, готує щоквартальний звіт Міністерству освіти і науки України;

організовує роботу в установі щодо розгляду звернень громадян, забезпечує ведення документації з даного питання;

проводить правовий аналіз підготовлених працівниками Навчально-методичного центру проектів наказів управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації щодо проведення конкурсів фахової майстерності;

здійснює процедуру погодження  наказів управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації щодо проведення конкурсів фахової майстерності у Головному територіальному управлінні юстиції.

наверх