Методисти

Методисти

Середа
Кравчук Руслана Володимирівна
методист НМЦ ПТО
у Рівненській області
Категорія: “Спеціаліст вищої категорії”.
Освіта: вища, Рівненський державний технічний університет за спеціальністю інженер-еколог; Рівненський державний гуманітарний університет.
Педагогічний стаж – 24 роки.
Напрями роботи:

– координує навчально-виховну роботу у ЗП(ПТ)О області;
– здійснює інформаційно-методичне забезпечення реалізації загальнодержавних, регіональних програм з питань виховної роботи та діяльності психологічної служби;
– організовує та координує роботу обласної методичної секції заступників директорів з навчально-виховної роботи та психологічної служби ЗП(ПТ)О;
– організовує і проводить методичні заходи, спрямовані на підвищення професійної майстерності педагогічних працівників відповідних категорій;
– бере участь у підготовці і проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, конкурсів, фестивалів, інших заходів з метою удосконалення змісту навчально-виховної роботи;
– координує роботу учнівського самоврядування у ЗП(ПТ)О області;
– аналізує спрямованість виховних заходів у ЗП(ПТ)О області з національно-патріотичного виховання, підвищення рівня культури та пропаганди здорового способу життя, профілактики та попередження правопорушень, соціального захисту учнів ЗП(ПТ)О та надає методичну допомогу;
– готує проекти наказів відповідно до своїх повноважень;
– бере участь у роботі методичної ради НМЦ ПТО;
– організовує навчально-методичне консультування, вивчає, узагальнює та поширює передовий перспективний педагогічний досвід педагогічних працівників ЗП(ПТ)О з організації виховної роботи та психологічної служби;
– здійснює зв’язки з науковими, методичними, громадськими організаціями, вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти, творчими спілками з питань удосконалення виховної роботи та діяльності психологічної служби ЗП(ПТ)О, обміну кращим педагогічним досвідом;
– відповідає за забезпечення якості і своєчасного інформативного зв’язку з навчальними закладами професійно-технічної освіти Рівненської області, відповідно до наказу НМЦ ПТО;
– готує та подає матеріали до інформаційно-методичного „Вісника“;
– бере участь у підготовці річного плану роботи НМЦ ПТО та звіту про роботу центру за минулий рік.
Мосійчук
Мосійчук Людмила Миколаївна
методист НМЦ ПТО
у Рівненській області
Категорія: “Спеціаліст вищої категорії”.
Освіта: вища, Рівненський державний педагогічний інститут, 1997 рік, факультет інформатики, спеціальність: математика та інформатика.
Педагогічний стаж – 22 роки.
Напрями роботи:

– організація навчально-методичної роботи у професійно-технічних навчальних закладах з викладачами хімії, біології та основ екології, відповідно до вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти;
– організація та координація роботи методичних секцій та методичних об’єднань з предметів природничого напрямку (хімія, біологія та основи екології;
– аналіз якості навчання, рівня знань, умінь і навичок учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів з предметів природничого циклу (хімії, біології та основ екології);
– здійснення заходів щодо вивчення, узагальнення та впровадження інноваційного педагогічного і виробничого досвіду та новітніх педагогічних технологій у навчально-виробничий та навчально-виховний процес у ЗП(ПТ)О області;
– здійснення зв’язків з науковими, методичними, інформаційними установами та організаціями, вищими навчальними закладами, установами з питань удосконалення загальноосвітньої підготовки;
– організація та проведення конкурсів та олімпіад серед учнів та педагогічних працівників ЗП(ПТ)О;
– організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів, методичних секцій, педагогічних читань, конкурсів, виставок навчально-методичної літератури та технічних засобів навчання для викладачів природничого напрямку;
– надання допомоги професійно-технічним навчальним закладам в організації роботи педагогічних рад, методичних комісій, навчально-методичних кабінетів і бібліотек з удосконалення змісту навчально-методичної роботи, здійснення заходів щодо розвитку педагогічної творчості й професійної майстерності викладачів природничого напрямку;
– надання методичної допомоги авторським колективам, творчим групам, окремим педагогічним працівникам професійно-технічних навчальних закладів щодо розроблення проектів програмно-методичної документації, підручників, навчальних і методичних посібників, технічних засобів навчання та їх апробації;
– підготовка методичних матеріалів до Вісника НМЦ ПТО та інших видань;
– здійснення інформаційно-видавничої діяльності НМЦ ПТО.
Рожкова
Рожкова Олена Євгеніївна
методист НМЦ ПТО
у Рівненській області
Категорія: “Спеціаліст вищої категорії”.
Освіта: вища, Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського, 2001 рік, спеціальність «Технологія харчування» кваліфікація інженер-технолог;
Педагогічний стаж – 23 роки.
Напрями роботи:

– методична робота з методистами, викладачами та майстрами виробничого навчання з професій напряму громадського харчування та харчової промисловості;
– організовує роботу обласних секцій викладачів та майстрів виробничого навчання з професій напряму громадського харчування, харчової промисловості;
– організовує роботу шкіл передового педагогічного досвіду, творчих груп, звітує перед навчально-методичною радою НМЦ ПТО про результати їх роботи;
– вивчає стан професійної підготовки учнів ЗП(ПТ)О з професій напряму громадського харчування, харчової промисловості;
– готує матеріали до інформаційно-методичного вісника;
– проводить аналіз забезпечення профтехзакладів області підручниками, проводить їх розподіл та контролює своєчасне надходження у профтехзаклади;
– здійснення оперативного зв’язку з ЗП(ПТ)О, які за нею закріплені.
Годунко
Годунко Петро Миколайович
методист НМЦ ПТО
у Рівненській області
Категорія: “Спеціаліст вищої категорії”.
Освіта: вища, Рівненський державний гуманітарний університет. Спеціальність «Практична психологія та соціальна педагогіка, практичний психолог в закладах освіти, соціальний педагог, 2001 р.;
Трудове навчання (технічна праця), креслення, основи безпеки життєдіяльності 2010 р.
Педагогічний стаж – 17 років.
Напрями роботи:

– організація навчально-методичної роботи у професійно-технічних навчальних закладах з викладачами креслення, географії, правознавства та предмету „Захист Вітчизни”, відповідно до вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти;
– аналіз якості навчання, рівня знань, умінь і навичок учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів з креслення, географії, правознавства та предмету „Захист Вітчизни”;
– здійснення зв’язків з науковими, методичними, інформаційними установами та організаціями, вищими навчальними закладами, установами з питань удосконалення загальноосвітньої підготовки;
– участь в організації та проведенні конкурсів та олімпіад серед учнів та педагогічних працівників ЗП(ПТ)О;
– здійснення заходів щодо вивчення, узагальнення та впровадження інноваційного педагогічного і виробничого досвіду та новітніх педагогічних технологій у навчально-виробничий та навчально-виховний процес у ЗП(ПТ)О області;
– організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів, методичних секцій, педагогічних читань, конкурсів, виставок навчально-методичної літератури та технічних засобів навчання для викладачів креслення, географії, правознавства та предмету „Захист Вітчизни”; – надання допомоги професійно-технічним навчальним закладам в організації роботи педагогічних рад, методичних комісій, навчально- методичних кабінетів і бібліотек з удосконалення змісту навчально-методичної роботи, здійснення заходів щодо розвитку педагогічної творчості й професійної майстерності викладачів креслення, географії, правознавства та предмету „Захист Вітчизни”; – організація та координація роботи методичних секцій та методичних об’єднань з креслення, географії, правознавства та предмету „Захист Вітчизни; – надання методичної допомоги авторським колективам, творчим групам, окремим педагогічним працівникам професійно-технічних навчальних закладів щодо розроблення проектів програмно-методичної документації, підручників, навчальних і методичних посібників, технічних засобів навчання та їх апробації; – проведення консультацій для керівників та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів з питань навчально- виробничої та навчально-виховної роботи; – участь у проведенні ліцензійної та атестаційної експертиз професійно-технічних навчальних закладів, установ, організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, що проводять діяльність у галузі професійно-технічної освіти.
Климчук
Климчук Марта Миколаївна
методист НМЦ ПТО
у Рівненській області
Категорія: “Спеціаліст”.
Освіта: вища, Рівненський державний гуманітарний університет, 2014 рік, факультет документальних комунікацій та менеджменту, спеціальність документознавство і інформаційна діяльність;
Педагогічний стаж – 5 років.
Напрями роботи:

– організація навчально-методичної роботи у професійно-технічних навчальних закладах з української мови і літератури, історії та правознавства відповідно до вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти;
– розробка пропозицій та надання методичної допомоги педагогічним колективам професійно-технічних навчальних закладів щодо організації діловодства в закладах;
– організація роботи із розгляду звернень педагогічних працівників, супровід даного питання у професійно-технічних навчальних закладах;
– організація роботи з військового обліку в навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти, надання методичної допомоги професійно-технічним навчальним закладам області;
– здійснення заходів щодо вивчення, узагальнення, впровадження інноваційного педагогічного і виробничого досвіду та новітніх педагогічних технологій у навчально-виробничий та навчально-виховний процес у професійно-технічних навчальних закладах області;
– надання методичної допомоги викладачам української мови та літератури, історії та правознавства щодо розроблення проектів програмно-методичної документації, підручників, навчальних і методичних посібників, технічних засобів навчання;
– розроблення нормативно-правової документації для організації роботи навчально-практичних центрів при професійно-технічних навчальних закладах, організація звітності з даного питання;
– організація стажування майстрів виробничого навчання на базі навчально-практичних центрів професійно-технічних навчальних закладів, організація звітності з даного питання Міністерству освіти і науки України;
– проведення консультацій для керівників та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів з питань організації діловодства у закладі;
– здійснення методичного супроводу питань організації і проведення моніторингу та зовнішнього незалежного оцінювання.
Андрощук Любов Петрівна
в. о. заступника директора  НМЦ ПТО
у Рівненській області
Освіта: вища, Рівненський державний педагогічний інститут, 1995 рік, філологічний факультет, вчитель російської мови та літератури, практичний психолог.
Педагогічний стаж – 9 років.
Напрями роботи:

– координація навчально-виховної роботи у ЗП(ПТ)О області;
– здійснення інформаційно-методичного забезпечення реалізації загальнодержавних, регіональних програм з питань виховної роботи та діяльності психологічної служби;
– організація та координація роботи обласної методичної секції заступників директорів з навчально-виховної роботи та психологічної служби ЗП(ПТ)О;
– організація та проведення методичних заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності педагогічних працівників відповідних категорій;
– участь у підготовці та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, конкурсів, фестивалів, інших заходів з метою удосконалення змісту навчально-виховної роботи;
– координація роботи учнівського самоврядування у ЗП(ПТ)О області;
– аналіз спрямованості виховних заходів у ЗП(ПТ)О області з національно-патріотичного виховання, підвищення рівня культури та пропаганди здорового способу життя, профілактики та попередження правопорушень, соціального захисту учнів ЗП(ПТ)О та надання методичної допомоги;
– підготовка проектів наказів відповідно до своїх повноважень;
– участь у роботі методичної ради НМЦ ПТО;
– організація навчально-методичного консультування, вивчення, узагальнення та поширення передового перспективного педагогічного досвіду педагогічних працівників ЗП(ПТ)О з організації виховної роботи та психологічної служби;
– здійснення зв’язків з науковими, методичними, громадськими організаціями, вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти, творчими спілками з питань удосконалення виховної роботи та діяльності психологічної служби ЗП(ПТ)О, обміну кращим педагогічним досвідом;
– забезпечення якісного і своєчасного інформативного зв’язку з навчальними закладами професійно-технічної освіти Рівненської області, відповідно до наказу НМЦ ПТО;
– підготовка матеріалів до інформаційно-методичного „Вісника“;
– участь у підготовці річного плану роботи НМЦ ПТО та звіту про роботу центру за минулий рік.

наверх