Дуальна форма навчання

Дуальна форма навчання

  1. Методичні рекомендації щодо організації навчання за дуальною формою здобуття освіти.
  2. Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти (наказ МОН України від 12.12.2019 року N 1551)
  3. Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти (розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 660-р).
  4. Щодо впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників (лист МОН України від 03.09.2018 № 1/11-9361).
  5. Узагальнена інформація щодо упровадження елементів дуальної форми навчання в сфері професійної (професійно-технічної) освіти України у 2017-2018 та 2018-2019 навчальних роках.
  6. Про розширення переліку закладів професійної(професійно-технічної) освіти для впровадження елементів дуальної форми навчання (наказ МОН України від 15.05.2018  № 473).
  7. Примірне Положення про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників та примірний Договір про дуальну форму навчання (лист МОН України  від 12.07.2017 № 3-545).
  8. Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників (наказ МОН України від 23.06.2017  № 916).
ДУАЛЬНА ФОРМА НАВЧАННЯ
ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Як запровадити дуальну форму освіти у вашому закладі

Де знайти бізнес-партнера для реалізації навчальних програм

ДУАЛЬНА ОСВІТА  (сайт МОН України)

наверх