Створення центрів професійної досконалості

Створення центрів професійної досконалості

Підходи до формування концепції Центрів професійної досконалості

        Відносини між сферою професійної освіти і економікою знань,  регіональним економічним розвитком, зростанням продуктивності та ринком праці (наприклад, зменшення  прогалин чи дефіциту в певних кваліфікаціях, надання інноваційних  професійних послуг для набуття сучасних навичок) – ключові загальнонаціональні основи для інвестування як у привабливість, так і у забезпечення найвищого рівня професійного розвитку (excellence), які у багатьох країнах стають основою для створення так званих центрів Професійної досконалості. Такі заклади також можна  називати професійними навчальними інститутами, центрами професійної майстерності або  просто багатофункціональними центрами.

Міжнародне співтовариство не має єдиного визначення Центрів професійної досконалості (Centers of excellence). Однак аналіз  міжнародної практики показує, що цей термін зазвичай означає партнерську мережу закладів професійної освіти і навчання, що створюється в різних регіонах, водночас у їхній діяльності відображаються пріоритети національної політики кожного окремого регіону.

Планується створення таких центрів у кожному регіоні «у рамках формування єдиного простору професійної освіти». Завдання Центрів полягатиме у формуванні нового іміджу сучасної професійної освіти, надання високоякісних послуг у сфері підготовки кваліфікованих кадрів, забезпеченні набуття фахової передвищої освіти, підвищення кваліфікації, опанування високотехнологічними професіями галузевого та різногалузевого спрямування, слугуванні платформою для об’єднання інтересів та налагодження співпраці закладів професійної освіти, регіональних органів влади й регіональних рад професійної освіти, бізнесу, торгово-промислових палат, галузевих об’єднань, роботодавців, профспілок, здобувачів професійної освіти.

__________________________________________________________________

 Додаткові матеріали:

  1. План розвитку професійної (професійно-технічної) освіти Рівненської області на 2019-2021 рр. (розпорядження Голови Рівненської ОДА від 08.02.2019 №93)
  2. Показники економіки Рівненської області
  3. Перелік проектів Рівненщини, що фінансує Державний Фонд регіонального розвитку
  4. Характеристика Центрів професійної досконалості Рівненської області 
  5. Звіт про дослідження ринку праці Рівненської області 2018 рік
  6. Звіт про соціально-економічний стан Рівненської області за 2019 рік  

__________________________________________________________________

Зразки матеріалів, що  готували заклади П(ПТ)О для конкурсного відбору проектів

наверх