Аналіз стану комп'ютеризації

Аналіз стану комп’ютеризації

Аналіз стану комп‘ютеризації, інформатизації та впровадження інформаційно-комунікаційних технологійу закладах професійно-технічної освіти Рівненської області
за 2019 рік

Станом на 01.12.201 9року у 19-и закладах професійної (професійно-технічної) освіти області навчався 9272 учні У порівнянні з минулим роком кількість учнів у закладах ПТО області зменшилась на 469 учні (станом на 01.12.2018 року  цей показник становив 9741 учень).

Кількість педагогічних працівників у 2019 році зменшилась на 50 осіб на і становила 1089 чол. Середня кількість учнів у закладі ПТО області на 01.01.2018  становила 488 учнів (у 2018 році – 513 учнів).

На 01.12.2019 у закладах П(ПТ)О області нараховувалось  1663 персональних комп’ютери, що на 94 ПК (5,6%) більше у порівнянні з показником  2018 року. З наявної комп’ютерної техніки 1146ПК, або 68,9% використовувалось безпосередньо у навчальному процесі У минулому році цей показник становив 81,2%.

Кількість ПК у закладах П(ПТ)О області

У 2019 році загальна кількість ПК на балансі закладів суттєво зросла, проте кількість ПК, що використовуються безпосередньо в освітньому процесі продовжує знижуватись. На кінець 2019  року на балансі ЗПТО персональних комп’ютерів, які потребують ремонту, або списання, нараховувалось  298 одиниць (17,9% від наявних).  Саме цим і пояснюється значний розрив між кількістю ПК, що є на балансі і тими,що використовуються  для навчання. Для порівняння, у 2018, 2017 роках ці показники становили 10% та 9% відповідно.

У 2019 році закладами ПТО області було придбано 51 персональний комп’ютер. Що складає 3,1% від їх загальної кількості:  Для порівняння, у 2018 році було придбано  26 ПК – 1,6%.

На кінець 2019 року найбільше персональних комп’ютерів перебувало  на балансі ВПУ № 22 м. Сарни – 163 ПК, Рівненського професійного ліцею – 162 ПК, ДНЗ „Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту“ – 143 ПК,  ДПТНЗ „Сарненський професійний аграрний ліцей“ –139 ПК, ДПТНЗ „Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну“ – 133 ПК. У 5-и із 19-и закладів ПТО області нараховується  більше 100 персональних комп’ютери.

Загальний рівень забезпеченості персональними комп’ютерами закладів ПТО області становив 5,6  учнів на 1 ПК, рівень забезпеченості навчального процесу – 8,1 уч./ПК.  Загальний рівень забезпеченості ПК дещо покращився у зв’язку із зменшенням кількості учнів, поряд з цим погіршився рівень забезпечення освітнього процесу, у зв’язку із технічною несправністю та застарілістю техніки.

 Забезпеченість закладів П(ПТ)О області  персональними комп’ютерами

Станом на 01.12.2019 найвищий загальний рівень забезпеченості комп’ютерною технікою був:  у ДНЗ „Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту” 3,1 уч./ПК, ДПТНЗ „Сарненський професійний аграрний ліцей” – 3,5 уч./ПК. , ДПТНЗ „Березнівське ВПУ” – 4,1 уч./ПК., ВПУ №29 смт Володимирець – 4,1 уч./ПК.,  Рівненському професійному ліцеї – 4,2 уч./ПК,

За станом забезпечення навчального процесу найкращі показники: у ДНЗ „Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту“  3,5 уч./ПК, ДПТНЗ „Сарненський професійний аграрний ліцей“ 4,03 уч./ПК,   ДНЗ „Дубенське вище художнє професійно-технічне училище” – 4,9 уч./ПК., Рівненського професійного ліцею 5,15 уч./ПК., ВПУ №29 смт Володимирець – 5,19 уч./ПК.

У 2019 році покращився стан комп’ютерного забезпечення у ВПУ №24 м. Корець, де придбано 11 нових ПК; 8 нових ПК придбано у Квасилівському професійному ліцеї; у ДНЗ „Здолбунівське ВПУ залізничного транспорту” придбали 6 нових ПК; по 5 нових ПК придбано у ДНЗ „Рівненське ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі“, Рівненському професійному ліцеї та ДПТНЗ „Рівненський центр ПТО сервісу та дизайну”.

Найнижчий рівень забезпеченості залишається у Рокитнівському професійному ліцеї (загальний – 19,3 (23,6 у 2018 році) уч./ПК; навчального процесу – 35 (44,8 у 2018 році) уч./ПК), що в 4,3 рази нижче ніж середній показник по області.  За 2019 рік  закладом П(ПТ)О придбано 1 ПК.

Станом на 01.01.2019 у закладах ПТО області нараховувалось 117 (107 у 2018 році) мультимедійних проектори, 13 (15 у 2018 році) мультимедійних дошки, 135 (93 у 2018 році) широкоформатних TV-приймачів з USB-входом для підключення ПК, 51 (53 у 2018 році) веб-камери.

Мультимедійним та цифровим фото-відеообладнанням найкраще забезпечені ДНЗ „Здолбунівське ВПУ залізничного транспорту”, Рівненський професійний ліцей,  ДНЗ „Рівненське ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі”, , ВПУ № 22 м. Сарни.

Кабінетів комп’ютерної техніки обладнано у закладах ПТО області – 43 (46 у 2018 році), інших кабінетів, обладнаних комп’ютерною технікою –240 (247 у 2018 році), що разом становить 37,2% (46% у 2018 році) від загальної кількості навчальних приміщень у закладах ПТО.

Мультимедійним та цифровим фото-відеообладнанням найкраще забезпечені ДНЗ „Здолбунівське ВПУ залізничного транспорту”, Рівненський професійний ліцей,  ДНЗ „Рівненське ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі”, , ВПУ № 22 м. Сарни.

Кабінетів комп’ютерної техніки обладнано у закладах ПТО області – 43 (46 у 2018 році), інших кабінетів, обладнаних комп’ютерною технікою –240 (247 у 2018 році), що разом становить 37,2% (46% у 2018 році) від загальної кількості навчальних приміщень у закладах ПТО.

Забезпеченість учнів доступом до мережі Інтернет станом на  01.12.2019 становила 7,15 (7,61 у 2018 році) учнів на 1 персональний комп’ютер, що має вихід в мережу Інтернет; забезпеченість доступом до Інтернет в ході навчального процесу – 8,68 (9,48 у 2018 році) уч./ПК.

Найкраще доступом до мережі Інтернет забезпечені учні ДНЗ „Здолбунівське ВПУ залізничного транспорту”: загальний рівень забезпеченості – 3,31 (2,79 у 2018 році) уч./ПК,  3,46 (2,95)уч./ПК – навчального процесу; ВПУ №29 смт Володимирець – відповідно: 4,05 (4,53 у 2018 році) уч./ПК та 5,19 (4,35) уч./ПК;  ДПТНЗ „Сарненський професійний аграрний ліцей”, – відповідно: 4,07 (4,17 у 2018 році) уч./ПК та 4,24 (4,35) уч./ПК; Рівненського професійного ліцею – відповідно, 4,75 (4,48) уч./ПК та 5,15 (4,68) уч./ПК).

Забезпеченість учнів доступом до мережі Інтернет (уч./ПК)

Інформаційно-комп’ютерна компетентність педагогічних працівників

За даними закладів П(ПТ)О області у 2019 році частка педагогічних працівників з нульовим рівнем ІКТ-компетентності складала 0% (нульовий рівень – не володіють ІКТ та/або не використовують ІКТ у професійній діяльності).

Частка педпрацівників з початковим рівнем ІКТ-компетентності  (володіють елементарними навиками роботи з ІКТ, епізодично використовують ІКТ у професійній діяльності) складала 24,7%, в тому числі серед майстрів виробничого навчання – 35,9%.

Більшість педагогічних працівників закладів П(ПТ)О області мають базовий рівень ІКТ-компетентності (володіють основними необхідними навиками роботи з ІКТ, систематично використовують ІКТ у професійній діяльності, самостійно створюють нескладні електронні додатки до уроків – презентації, тести, опорні конспекти і т.д.); частка таких працівників у 2019 році склала 62,5% від загальної кількості педпрацівників, серед майстрів виробничого навчання  цей показник становив 52,6%.

Серед педагогічних працівників області 11,5% мають високий рівень ІКТ-компетентності (володіють на високому рівні навиками роботи з ІКТ, постійно використовують ІКТ у професійній діяльності, самостійно розробляють електронні посібники, дистанційні курси, власні сайти, блоги та інші ЕЗНП); серед майстрів виробничого навчання цей показник становить 11,5%.

Показники ІКТ компетентності педпрацівників у 2019 році

51 педагогічний працівник закладів П(ПТ)О області (4,7% від загальної кількості) створюють та використовують власті Інтернет ресурси (власні сайти, блоги, відеофільми, презентації, посібники, інші навчальні ресурси, які розміщуються у мережі Інтернет). На 01.12.2019 нараховувалось 148 таких Інтернет-ресурсів.

У 2019 році педпрацівники закладів П(ПТ)О області брали участь у Всеукраїнському конкурсі на кращий електронний освітній ресурс «Планета ІТ».  За підсумками конкурсу викладач ДПТНЗ „Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну” Каштан Наталія здобула диплом ІІ ступеня за електронний лабораторний практикум з предмета „Компютерна графіка та WEB-дизайн”, інші педагоги, які брали участь у даному конкурсі відзначені сертифікатами учасників

Основними напрямами діяльності щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес у закладах ПТО, навчально-методичну діяльність закладів професійної (професійно-технічної) освіти і навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Рівненській області у 2019 році були: використання можливостей мережі Інтернет, хмарних технологій, технології веб-квест; розробка дистанційних курсів, зокрема, для зварювальних професій; організація, проведення та участь у нарадах, семінарах, конференціях в режимі он-лайн; висвітлення інформації про діяльність закладів ПТО на сайтах навчальних закладів тощо.

наверх