Аналіз стану комп'ютеризації 2020

Аналіз стану комп’ютеризації 2020

МОНІТОРИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЮ ТЕХНІКОЮ ЗП(ПТ)О РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ за 2020 рік

Станом на 01.12.2020 року у 19-и закладах професійної (професійно-технічної) освіти області навчався 9203 учні У порівнянні з минулим роком кількість учнів у закладах ПТО області зменшилась на 69 учні (станом на станом на 01.12.2019 року  цей показник становив 9272 учні , у 2018 році – 9741 учень).

Кількість педагогічних працівників у 2020 році зросла на 38 осіб у порівнянні з минулим роком і становила 1127 чол. Середня кількість учнів у закладах ПТО області на 01.01.2020 становила 484 учні (у 2019 році – 488 учнів, у 2018 році – 513 учнів).

На 01.12.2020 на балансі закладів П(ПТ)О області нараховувалось 1733 персональні комп’ютери, що на 70 ПК (4,2%) більше у порівнянні з показником  2019 року. З наявної комп’ютерної техніки 1211 ПК (69,8%) використовується безпосередньо в освітньому процесі.  У минулому році цей показник становив 68,9%, у 2018 році – 81,2%.

 Кількість ПК у закладах П(ПТ)О області

У 2020 році продовжується тенденція до поступового збільшення кількості комп’ютерної техніки у закладах П(ПТ) О області. Розвиток цифровізації освітнього процесу, запровадження дистанційного та змішаного навчання спонукає заклади покращувати забезпечення комп’ютерною технікою. Сприяє цьому також і участь закладів у проєктах різного рівня, написання грантових заявок, що дозволяє залучати додаткові кошти на придбання в тому числі і цифрового обладнання.

На кінець 2020 року на балансі ЗПТО персональних комп’ютерів, які потребують ремонту, або списання, нараховувалось  254 одиниці (14,7% від наявних).  Саме цим і пояснюється значний розрив між кількістю ПК, що є на балансі і тими,що використовуються  для навчання. Для порівняння, у 2019-, 2017 роках ці показники становили 17,9%, 10% та 9% відповідно.

У 2020 році закладами ПТО області було придбано 47 персональний комп’ютер, що складає 2,7% від їх загальної кількості. Для порівняння, у 2019 році було придбано 51 ПК (3,1%), у 2018 році – 26 ПК (1,6%).

На кінець 2020 року найбільше персональних комп’ютерів перебувало  на балансі ВПУ № 22 м. Сарни – 163 ПК, ДНЗ «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту» – 163 ПК, Рівненського професійного ліцею – 162 ПК, ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» –150 ПК, ДПТНЗ «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» – 138 ПК. У 6-и із 19-и закладів ПТО області нараховується більше 100 персональних комп’ютерів.

Загальний рівень забезпеченості персональними комп’ютерами закладів ПТО області становив 5,3  учнів на 1 ПК, рівень забезпеченості навчального процесу – 7,6 уч./ПК.  Загальний рівень забезпеченості ПК дещо покращився у зв’язку із  збільшенням кількості персональних комп’ютерів у закладах також дещо покращився рівень забезпечення освітнього процесу.

 Забезпеченість  закладів П(ПТ)О області  персональними комп’ютерами

Станом на 01.12.2020 найвищий загальний рівень забезпеченості комп’ютерною технікою був:  у ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» – 2,8 уч./ПК, ДНЗ «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту» –  3,0 уч./ПК,  ДПТНЗ «Березнівське ВПУ» – 3,7 уч./ПК, Рівненському професійному ліцеї – 3,9 уч./ПК,  ВПУ №29 смт Володимирець – 4,1 уч./ПК. Ці ж самі заклади були лідерами і минулого року, при цьому у 2020 році вони покращили показники загального забезпечення закладу комп’ютерною технікою.

За станом забезпечення навчального процесу у 2020 році найкращі показники: у ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» – 3,2 уч./ПК, ДНЗ «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту» –  3,4 уч./ПК, ДНЗ «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» – 4,7 уч./ПК, Рівненського професійного ліцею – 4,8 уч./ПК.

У 2020 році покращився стан комп’ютерного забезпечення у ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей», де придбано 11 нових ПК; 10 нових ПК придбано у ДНЗ «Рівненське ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі», на 7 нових ПК збільшилась кількість комп’ютерів у Радивилівському професійному ліцеї. Загалом ЗП(ПТ)О області у 2020 році придбали 47 одиниць персональних комп’ютерів, що на 4 одиниці менше, ніж у минулому році.

Найнижчий рівень забезпеченості упродовж останніх років залишається у Рокитнівському професійному ліцеї: загальний –18,6 уч./ПК (19,3 – у 2019 році, 23,6 – у 2018 році); навчального процесу – 34  уч./ПК (35 – у 2019 році, 44,8 – у 2018 році), що в 4,5 рази нижче ніж середній показник по області. У 2020 році закладом не придбано жодного ПК.

Станом на 30.12.2020 у закладах ПТО області нараховувалось 3 інтерактивні панелі, 126 мультимедійних проєкторів (117 у 2019 році), 17 мультимедійних дошок (13 у 2019 році), 148 широкоформатних TV-приймачів з USB-входом для підключення ПК (135 у 2019 році), 63 веб-камери (51 у 2019 році).

 Мультимедійне та цифрове обладнання у ЗП(ПТ)О області (одиниць)

Мультимедійним та цифровим фото-відеообладнанням найкраще забезпечені ДНЗ «Здолбунівське ВПУ залізничного транспорту», Рівненський професійний ліцей, ДНЗ «Рівненське ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі», ДПТНЗ «Рівненський центр ПТО сервісу та дизайну», ВПУ №22 м. Сарни, ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей», Квасилівський професійний ліцей, ВПУ №1 м. Рівне.

Станом на 30.12.2020 у закладах ПТО області обладнано 44 кабінети комп’ютерної техніки (43 у 2019 році), у яких налічується загалом 617 робочих місць; інших навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, обладнаних комп’ютерною технікою –247 (240 у 2019 році), що разом становить 37,4% (37,2 у 2019 році) від загальної кількості навчальних приміщень у закладах ПТО.

 Оснащеність навчальних приміщень ЗП(ПТ)О  персональними комп’ютерами (одиниць)

У всіх 19-и закладах обладнані комп’ютерною технікою бібліотеки, у яких встановлено 88 ПК (82 у 2019 році) та  79 (72) ПК забезпечені доступом до Інтернет.

Для забезпечення учнів, які проживають у гуртожитках, доступом до мережі Інтернет у 17-и закладах області гуртожитки облаштовані комп’ютерною технікою (всього встановлено 96 ПК (90 у 2019 році), з них, 83 забезпечені доступом до мережі Інтернет.

В усіх 19 закладах ПТО області забезпечено під’єднання до мережі Інтернет, діє електронна пошта, розроблені та функціонують Інтернет-сайти навчальних закладів.

На кінець 2020 року до мережі Інтернет було під’єднано 597 навчальних та адміністративних приміщень навчальних закладів (531 у 2019 році), з них,  навчальних – 366 (293 у 2019 році), або  61,3% ( 55,2% у 2019 році, 44,6% у 2018 році.

Загалом у всіх ЗП(ПТ)О області 1405 (1297 у 2019 році)  персональних комп’ютерів забезпечені виходом у мережу Інтернет, що становить 81% від загальної кількості ПК, що знаходяться на балансі навчальних закладів. Із 1405 ПК, які забезпечені доступом до Інтернет, 1108 (1068 у 2019 році) – використовуються безпосередньо в освітньому процесі.

Доступ до мережі Інтернет (кількість приміщень)

Забезпеченість учнів доступом до мережі Інтернет станом на  30.12.2020 становила 6,6 (7,15 у 2019 році) учнів на 1 персональний комп’ютер, що має вихід в мережу Інтернет; забезпеченість доступом до Інтернет в ході освітнього процесу – 8,3 (8,7 у 2019 році) уч./ПК.

 Доступ до мережі Інтернет персональних комп’ютерів

Найкраще доступом до мережі Інтернет забезпечені учні ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей»: загальний рівень забезпеченості – 2,97 уч./ПК, забезпеченість освітнього процесу – 3,2 уч./ПК; у ДНЗ «Здолбунівське ВПУ залізничного транспорту» ці показники становлять відповідно 3,31 та 3,44 уч./ПК, у Рівненському професійному ліцеї – 4,46  уч./ПК та 4,84  уч./ПК відповідно. З кожним роком показники забезпечення доступом до мережі Інтернет у закладах П(ПТ)О області покращуються.

 Забезпеченість учнів доступом до мережі Інтернет (уч./ПК)

 Інформаційно-комп’ютерна компетентність педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у 2020 році

Під ІКТ-компетентністю педагогів розуміється здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології для здійснення інформаційної діяльності (пошуку інформації, її визначення і організації, управління і аналізу, а також її створення і розповсюдження) в своїй професійній діяльності:

  • здійснювати інформаційну діяльність по збору, обробці, передачі, збереженню інформаційного ресурсу, по продукуванню інформації з метою автоматизації процесів інформаційно-методичного забезпечення;
  • оцінювати і реалізовувати можливості електронних видань освітнього призначення і розподіленого в мережі Інтернет інформаційного ресурсу освітнього призначення;
  • організовувати інформаційну взаємодію між учасниками освітнього процесу і інтерактивним засобом, що функціонує на базі засобів ІКТ;
  • створювати і використовувати психолого-педагогічні діагностичні методики контролю і оцінки рівня знань учнів, їх просування в навчанні;
  • здійснювати освітню діяльність з використанням засобів ІКТ в аспектах, що відображають особливості конкретного навчального предмету.

За даними закладів П(ПТ)О області у 2020 році частка педагогічних працівників з нульовим рівнем ІКТ-компетентності  складала 0,2% (нульовий рівень – не володіють ІКТ та/або не використовують ІКТ у професійній діяльності); в тому числі серед майстрів виробничого навчання – 0,5%.

Частка педпрацівників з початковим рівнем ІКТ-компетентності  (володіють елементарними навиками роботи з ІКТ, епізодично використовують ІКТ у професійній діяльності) складала 21,9%, в тому числі серед майстрів виробничого навчання – 26,8%. У минулому році ці показника становили  24,7% та 36,3% відповідно.

Більшість педагогічних працівників закладів П(ПТ)О області мають базовий рівень ІКТ-компетентності (володіють основними необхідними навиками роботи з ІКТ, систематично використовують ІКТ у професійній діяльності, самостійно створюють нескладні електронні додатки до уроків – презентації, тести, опорні конспекти і т.д.); частка таких працівників у 2020 році склала 60% від загальної кількості педпрацівників, серед майстрів виробничого навчання  цей показник становив 59%. У минулому році ці показника становили  62,5% та 54,1% відповідно.

Серед педагогічних працівників області 16,6% мають високий рівень ІКТ-компетентності (володіють на високому рівні навиками роботи з ІКТ, постійно використовують ІКТ у професійній діяльності, самостійно розробляють електронні посібники, дистанційні курси, власні сайти, блоги та інші ЕЗНП); серед майстрів виробничого навчання цей показник становить 12,7%.  У 2019 році ці показники с становили 11,7% та 9,6% відповідно.

 Показники ІКТ компетентності педпрацівників у 2020 році

 Організація дистанційного та змішаного навчання

З метою організації дистанційного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти Рівненської області більшість закладів  використовують можливості хмарних сервісів Google: Google Диск, Google документи, віртуальні класні кімнати Google Classroom. Створені для спільного доступу і використання багатофункціональні користувацькі середовища, у яких розміщено навчальні матеріали, організовані викладачами за технологіями дистанційного навчання: завдання, матеріали до уроків, посилання на електронні версії підручників та он-лайн уроки (наприклад, канал YouTube), завдання для самостійного практичного виконання, відеоматеріали, тести тощо. Також як ефективні засоби для організації дистанційного навчання у  закладах професійної (професійно-технічної) освіти Рівненської області застосовуються розроблені курси дистанційного навчання на платформі Moodle.

Під час проведення онлайн-уроків найчастіше використовуються можливості  таких сервісів для проведення відеоконференцій та вебінарів як Zoom, Myownconference, відеохостингу Youtube.

Для забезпечення ефективної комунікації та зворотного зв’язку з учнями педагоги ЗП(ПТ)О області активно  використовують можливості електронної пошти, месенджерів та соціальних мереж: створено групи у  додатках Viber, Telegram та віртуальні спільноти у Facebook.

На сайті НМЦ ПТО функціонує платформа дистанційних навчальних курсів Moodle. На сьогодні на сайті системи дистанційного навчання Moodle навчально-методичного центру зареєстровано 46 педпрацівників ПТНЗ області, які працюють над 28 дистанційними курсами. Наповнення дистанційних курсів містить матеріали для підготовки за професіями: електрозварник ручного зварювання, вишивальник, оператор комп’ютерного набору. Також містяться навчальні матеріали з предметів Інформатика, Технології, Обробка графічної інформації.

На основі платформі навчального середовища Мoodle у ДНЗ «Дубенське ВХПТУ» ( http://uchitel.dpl.in.ua/)  створено та активно функціонує електронне середовище дистанційного навчання «Віртуальний вчитель». На платформі розміщено матеріали для професій «Оператор з обробки інформації і програмного забезпечення», «Обліковець з реєстрації  бухгалтерських даних», «Електрогазозварник»: лекції, практичні завдання, відеоматеріали, тести, функціонує система електронного оцінювання та обліку навчальних досягнень учнів.

Також на основі системи  Мoodle  створено систему дистанційного навчання ДПТНЗ «Сарненський ПАЛ» (http://nauka-spal.info/_), яку розробив та адмініструє викладач Чиж Д.А. В системі зареєстровані усі викладачі та учні ліцею. Структура навчального курсу налічує понад 90 елементів: текстових сторінок, тестів, практичних завдань. Наповнення містить 57 онлайн курсів з кожного предмету для організації освітнього процесу в закладі освіти.

наверх