Аналіз стану комп'ютеризації

Аналіз стану комп’ютеризації

Аналіз стану комп‘ютеризації, інформатизації та впровадження інформаційно-комунікаційних технологійу закладах професійно-технічної освіти Рівненської області
за 2017 рік

За результатами роботи закладів професійно-технічної освіти Рівненської області навчально-методичним центром профтехосвіти проведено щорічний аналіз та підведено підсумки комп’ютеризації й інформатизацій закладів ПТО області, використання можливостей Інтернет,  впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес за 2017 рік.

На 01.01.2018  у 19-и закладах профтехосвіти області навчався  9741 учень (для порівняння з відповідним показником станом на 01.01.2017, тобто, – за минулий рік, у дужках вказуватиметься відповідний минулорічний показник).  На 01 січня 2017 року цей показник становив 10232 учні. Порівняно з минулим роком кількість учнів у закладах ПТО області зменшилась на  491 учні.    Кількість  педагогічних працівників  порівняно із минулорічним збільшилась на 20 осіб і становила 1139 чол.   Середня кількість учнів у закладі ПТО області на 01.01.2018  становила 513 (539) учнів.  В середньому на одного педагога приходиться 8,6 (9,1) учнів.

Аналізуючи дані із 2011 року, слід зазначити, що починаючи із 2012 року кількість учнів закладів ПТО постійно зменшується, при цьому, – цьогорічне зменшення є одним із найбільш суттєвих, що відображає Діаграма 1. Кількість педагогічних працівників за вказаний період зазнавала незначних змін як у сторону збільшення, так і в сторону зменшення (Діаграма 1).

На 01.01.2018 у закладах ПТО області нараховувалось 1596(1645) персональних комп’ютерів, що на 49(6) ПК, або на 3%(0,4%) менше, порівняно з минулорічним. З наявної комп’ютерної техніки 1248(1341) ПК, або 78,2% (81,2%) використовувалось безпосередньо у навчальному процесі (Діаграма 2).

Зменшення кількості комп’ютерної техніки у закладах ПТО області протягом останніх двох років обумовлено тим, що значна її частина є застарілою, отриманою ще у рамках програми Комп’ютеризації закладів професійно-технічної освіти (2003-2007 роки), несправною,  а тому була списана закладами ПТО: у 2016 році  – 31 ПК, у 2017 році – 52 ПК. На початок 2018 року на балансі ЗПТО таких персональних комп’ютерів, які потребують ремонту, або списання, нараховувалось 144 (164) одиниці, або приблизно 9% (10%) від наявних.

Придбання нової комп’ютерної техніки в той же час сповільнюється починаючи із 2012 року, у першу чергу через відсутність необхідних коштів у закладів ПТО. Так, за останні три роки закладами ПТО області було придбано персональних комп’ютерів: 2015 р. – 55 ПК, 2016 р. – 34 ПК, 2017 р. – 26 ПК.

Старіння, вихід із ладу, списання комп’ютерної техніки, разом із недостатнім її оновленням (придбанням) приводить до зниження загальних показників комп’ютеризації, інформатизації, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес закладів ПТО.

На кінець 2017 року найбільше персональних комп’ютерів перебувало  на балансі ВПУ № 22 м. Сарни – 161 ПК, Рівненського професійного ліцею – 157 ПК,  ДНЗ „Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту“ – 132 ПК,  ДПТНЗ „Сарненський професійний аграрний ліцей“ –129 ПК, ДПТНЗ „Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну“ – 122 ПК. У 5-и із 19-и закладів ПТО області нараховується  більше 100 персональних комп’ютери.

Загальний рівень забезпеченості персональними комп’ютерами закладів ПТО області становив 6,1(6,22) учнів на 1 ПК, рівень забезпеченості навчального процесу – 7,81(7,61) уч./ПК.  Загальний рівень забезпеченості ПК дещо покращився у зв’язку із зменшенням кількості учнів, у той же час, рівень забезпеченості навчального процесу погіршився (Діаграмі 3).

Станом на 01.01.2018 найвищий загальний рівень забезпеченості комп’ютерною технікою був:  у ДНЗ „Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту“  2,68(3,45) уч./ПК,   Рівненському професійному ліцеї – 3,7(4,36) уч./ПК,  ДПТНЗ „Сарненський професійний аграрний ліцей“ 3,88(4,04) уч./ПК.

За станом забезпечення навчального процесу найкращі показники: у ДНЗ „Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту“  2,9(3,73) уч./ПК, ДПТНЗ „Сарненський професійний аграрний ліцей“ 4,13(4,27) уч./ПК,   Рівненського професійного ліцею 4,61(5,5) уч./ПК.

У 2017 році покращився стан комп’ютерного забезпечення у Рівненському професійному ліцеї, де придбано 7 нових ПК; 4 нових ПК придбано у ДПТНЗ „Рівненський центр ПТО сервісу та дизайну“; по 3 нових ПК придбано у ВПУ № 1 м. Рівне та ВПУ № 24 м. Корець.

Найнижчий рівень забезпеченості залишається у Рокитнівському професійному ліцеї (загальний – 23,6(26,3) уч./ПК; навчального процесу  –  44,8(59,3) уч./ПК). За минулий рік  закладом ПТО придбано 1 ПК.

Станом на 01.01.2017 у закладах ПТО області нараховувалось 107(101) мультимедійних проектори,  15(14) мультимедійних дошок, 93(91) широкоформатних TV-приймачів з USB-входом для підключення ПК, 22(22) цифрових відеокамери, 29(30) цифрових фотокамер, 53(54) веб-камери (Діаграма 4).

Мультимедійним та цифровим фото-відеообладнанням найкраще забезпечені ДНЗ „Здолбунівське ВПУ залізничного транспорту“, ДНЗ „Рівненське ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі“, Рівненський професійний ліцей, ВПУ № 29 смт Володимирець, ДНЗ „Дубенське вище художнє професійно-технічне училище“.

Кабінетів комп’ютерної техніки обладнано у закладах ПТО області – 46(47), інших кабінетів, обладнаних комп’ютерною технікою –247(258), що разом становить 46,0%(47,7%) від загальної кількості навчальних приміщень у закладах ПТО (Діаграма 5).

У 18-и(18-и) закладах обладнані комп’ютерною технікою бібліотеки, у яких встановлено 85(90) ПК та  75(86) ПК забезпечені доступом до Інтернет.

Для забезпечення учнів, які проживають у гуртожитках, доступом до мережі Інтернет у 17‑и закладах області гуртожитки облаштовані комп’ютерною технікою (всього встановлено 70(75) ПК, з них, 65(69) забезпечені доступом до мережі Інтернет.

В усіх 19 закладах ПТО області забезпечено під’єднання до мережі Інтернет, діє електронна пошта, розроблені та функціонують Інтернет-сайти навчальних закладів.

На кінець 2017 року до мережі Інтернет було під’єднано навчальних та адміністративних приміщень навчальних закладів – 451(471), з них,  навчальних –285(285), або  44,67%(44,6% )  від усіх навчальних приміщень;  1280(1269)  персональних комп’ютерів забезпечені виходом у мережу Інтернет, з яких 1028(1078)  ПК використовується безпосередньо у навчальному процесі (Діаграми 6-7).

Забезпеченість учнів доступом до мережі Інтернет станом на  01.01.2018 становила 7,61(8,06) учнів на 1 персональний комп’ютер, що має вихід в мережу Інтернет; забезпеченість доступом до Інтернет в ході навчального процесу – 9,48(9,5) уч./ПК (Діаграма 8).

Найкраще доступом до мережі Інтернет забезпечені учні ДНЗ „Здолбунівське ВПУ залізничного транспорту“: загальний рівень забезпеченості – 2,79(3,5) уч./ПК,  та 2,95(3,7)уч./ПК – навчального процесу;  ДПТНЗ “Сарненський професійний аграрний ліцей, – відповідно: 4,17(4,34) уч./ПК та 4,35(4,88) уч./ПК; Рівненського професійного ліцею  – відповідно, 4,48(3,7) уч./ПК та 4,68(5,5) уч./ПК); ВПУ № 29 смт Володимирець – 4,53(4,32) уч./ПК та 5,74(5,88) уч./ПК); ДНЗ „Рівненське ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі – 6,64(5,33) уч./ПК та 7,97(5,89) уч./ПК.

Найнижчі показники із забезпечення учнів доступом до мережі Інтернет у  Рокитнівському професійному ліцеї – 23,6(33,9) та 44,8(59,3) уч./ПК,  ВПУ № 24 м. Корець – 27,5(29,5) та 27,5(29,6) уч./ПК, ДПТНЗ „Дубровицький професійний ліцей“ – 25,2(12,9)   та   40,9(16,9) уч..ПК.

У 2017 році інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі використовували 73,1%(74,5%) педпрацівників (проводили заняття з використанням ІКТ).

Розробку власних електронних засобів навчального призначення проводять 545(524)  педпрацівників, що становить 47,85%(48,7%) від загальної кількості. Упродовж 2017 року було розроблено 762 електронних засоби навчального призначення (навчально-тематичні презентації, відеофільми, електронні посібники, тести, тренажери, навчально-тематичні сайти тощо).

49 педагогічних працівників закладів ПТО області (4,3% від загальної кількості) створюють та використовують власті Інтернет ресурси (власні сайти, блоги, відеофільми, презентації, посібники, інші навчальні ресурси, які розміщуються у мережі Інтернет). На 01.01.2018 нараховувалось 122 таких Інтернет-ресурсів.

У Всеукраїнському конкурсі на кращий електронний освітній ресурс «Планета ІТ» у 2017 році взяли участь 10 педагогічних працівників із 7-ми закладів профтехосвіти області. За підсумками конкурсу в одній із номінацій здобуто 1 перше місце, – майстер виробничого навчання ДПТНЗ „Сарненський професійний аграрний ліцей“  ЧиСторінкиж Денис Васильович, інші учасники відзначені сертифікатами учасників.

Основними напрямами діяльності щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес у закладах ПТО, навчально-методичну діяльність закладів ПТО і навчально-методичного центру профтехосвіти у Рівненській області у 2017 році були: використання можливостей мережі Інтернет, хмарних технологій, технології веб-квест; розробка дистанційних курсів, зокрема, для зварювальних професій;  організація, проведення та участь у нарадах, семінарах, конференціях в режимі онлайн; висвітлення інформації про діяльність закладів ПТО на сайтах навчальних закладів та ін

За результатами діяльності закладів профтехосвіти області з питань комп’ютеризація та інформатизації, використання Інтернет, впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничий процес проведено рейтингову оцінку діяльності ПТНЗ області за 2017 рік.

Кращі результати у ДНЗ „Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту“  (569,87 рейтингових балів) – I місце, Рівненського професійного ліцею (408,64 рейтингових балів) – II місце,  ДПТНЗ „Сарненський професійний аграрний ліцей“ (405,87  рейтингових балів) – IІІ місце.  (Діаграми 9-12).

  Діаграма 1

 Діаграма 2

Діаграма 3

Діаграма 4

Діаграма 5

Діаграма 6

Діаграма 7

Діаграма 8

Рейтингове оцінювання діяльності закладів ПТО Рівненської області
(комп’ютеризація ЗПТО, впровадження можливостей Інтернет та ІКТ)

Діаграма 9

Діаграма 10

Діаграма 11

Діаграма 12

 

 Номер ЗПТО задається за старою нумерацією згідно таблиці

№ ЗПТО Назва закладу ПТО
1 Вище професійне училище № 1 м. Рівне
2 Державний навчальний заклад „Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту“
4 Державний професійно-технічний навчальний заклад „Березнівське вище професійне училище“
5 Державний професійно-технічний навчальний заклад „Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну“
6 Державний професійно-технічний навчальний заклад „Дубровицький професійний ліцей“
7 Рокитнівський професійний ліцей
8 Державний професійно-технічний навчальний заклад „Соснівський професійний ліцей“
9 Державний навчальний заклад „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі“
11 Рівненський професійний ліцей
16 Квасилівський професійний ліцей
21 Державний професійно-технічний навчальний заклад „Сарненський професійний аграрний ліцей“
22 Вище професійне училище № 22 м. Сарни
23 Клеванський професійний ліцей
24 Вище професійне училище № 24 м. Корець
25 Вище професійне училище № 25 смт Демидівка
26 Радивилівський професійний ліцей
27 Державний навчальний заклад „Дубенське вище художнє професійно-технічне училище“
28 Державний професійно-технічний навчальний заклад „Острозьке вище професійне училище“
29 Вище професійне училище № 29 смт Володимирець

 

наверх