Три „само…”, - як засоби досягнення високого кваліфікаційного рівня майбутнього робітника

Три „само…”, – як засоби досягнення високого кваліфікаційного рівня майбутнього робітника

Самонавчання, самовдосконалення та самореалізація – шлях до покращення ефективності та продуктивності праці відповідно до вимог роботодавців. Як формувати в учнів такі навички? Які утруднення при цьому виникають?

Якими вміннями і навичками необхідно володіти, щоб відповідати сучасним вимогам роботодавців? Пошуком та обговоренням відповідей на ці та ряд інших питань займалися викладачі та майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти Рівненської області, які здійснюють підготовку водіїв автотранспортних засобів та слюсарів з ремонту автомобілів, під час проведення вебінару 29 березня 2018 року.

В ході вебінару було розкрито основні компоненти самоосвітньої компетентності; визначено ряд понять, а саме: „компетенція особистісного самовдосконалення”, „професійна самореалізація”, „ділова компетентність”; запропоновано для обговорення етапи формування в учнів здатності до самореалізації та професійної реалізації.
Обмінюючись власним педагогічним досвідом, колеги напрацювали низку умов задля подолання труднощів у професійній самореалізації та дійшли висновку, що компетентісний підхід здатен подолати прірву між освітою й потребами життя.
Для слухачів вебінару наведено приклади технологічних засобів і прийомів розвитку самовдосконалення та самореалізації учнів; розглянуто загальні вимоги роботодавців до якості претендентів на вакантну посаду; визначено структуру вимог до фахівця на сучасному ринку праці України.
З метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти в організації освітнього процесу згідно сучасних вимог, методист НМЦ ПТО Пелипчук М.П. ознайомив з новими затвердженими нормативними документами у галузі освіти та безпеки дорожнього руху, представив інформаційні, методичні і мультимедійні матеріали з питань тематики вебінару.

Коментарі закриті
наверх