ІНТЕРНЕТ-СЕМІНАР „Підвищення якості освітніх послуг в умовах інноваційного середовища системи професійної (професійно-технічної) освіти"

ІНТЕРНЕТ-СЕМІНАР „Підвищення якості освітніх послуг в умовах інноваційного середовища системи професійної (професійно-технічної) освіти”

Сьогодні, 12 листопада 2019 року, проводиться Інтернет-семінар на тему: „Підвищення якості освітніх послуг в умовах інноваційного середовища системи професійної (професійно-технічної) освіти”.  Метою проведення інтернет-семінару є обмін думками та досвідом роботи щодо основних підходів до організації діяльності педагогічних колективів навчальних закладів з позицій  підвищзення якості освітніх послуг, формування життєвих та професійних компетентностей учнів, розширення діапазону організаційних форм і методів навчання, що сприяють формуванню всебічно розвиненої особистості, здатної гнучко реагувати на вимоги сьогодення.

Для обговорення запропоновано наступні тематичні питання:

  1. Особливості реалізації комптентнісного підходу у професійній підготовці учнів ЗП(ПТ)О.
  2. Інноваційні підходи до викладання навчальних предметів.
  3. Впровадження STEM-освіти в освітній процес.
  4. Інноваційні підходи до організаційно-методичного супроводу професійного розвитку педагогічного працівника ЗП(ПТ)О.
  5. Виховне середовище сучасного закладу професійної освіти.
  6. Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу в ЗП(ПТ)О.

 У семінарі взяли участь педагогічні працівники  закладів професійної (професійно-технічної) освіти Рівненської області, зацікавлені проблемами та перспективами підвищення якості освітніх послуг.

Ознайомитись з матеріалами, поданими на інтернет-семінар можна за посиланнями нижче.

МАТЕРІАЛИ УЧАСНИКІВ СЕМІНАРУ:

КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД ЯК ПЕРЕДУМОВА СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ. Литвинчук М.А., викладач Рівненського професійного ліцею.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІВ  В УМОВАХ ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ. Гоменюк Л.В., методист ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей».

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ. Лозюк В.Г., методист ДПТНЗ «Острозьке вище професійне училище».

ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ. Шеремета Т.М., методист ДПТНЗ «Дубровицький професійний  ліцей».

ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ УЧНІВ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗАДАЧ НАУКОВОГО ХАРАКТЕРУ. Полховська Т. О., викладач математики ДПТНЗ «Дубровицький професійний  ліцей».

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Білоус С.А., викладач ДПТНЗ «Дубровицький професійний  ліцей».

ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС. Прендецький П.І., викладач вищого професійного училища №25 смт Демидівка.

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ STEAM-ОСВІТИ НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ КУХАРІВ. Яніцька Н.С., майстер виробничого навчання ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей».

ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК НА УРОКАХ ІСТОРІЇ. Макарчук І.М., викладач вищого професійного училища №25 смт Демидівка.

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ. Токарська О.В., викладач вищого професійного училища №29 смт Володимирець.

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ. Жакун В.П., викладач вищого професійного училища №29 смт Володимирець.

 ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ. Шеруда В.М., викладач ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей».

ПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИПУСКНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ. Гунтік К.Ю., викладач ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей».

 ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ СПЕЦДИСЦИПЛІН З ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТОРІВ КОМП’ЮТЕРНОГО НАБОРУ. Лохвич О.С., викладач ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей».

ІННОВАЦНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ  КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ КУЛІНАРНОГО ПРОФІЛЮ. Гореньчук В.О., викладач ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей».

ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЙНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ ІЗ ІНТЕРАКТИВНИМ ПРОЦЕСОМ ВИКЛАДАННЯ НА УРОКАХ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА. Карпінська Л.М., викладач ДПТНЗ «Березнівське вище професійне училище».

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ МУЛЯРНОЇ СПРАВИ. Мельник Н.Г., викладач ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей».

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ПОСЛУГ.  Ямілова Н.В., викладач Радивилівського професійного ліцею.

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ЧЕРЕЗ ДІЯЛЬНІСНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ СПЕЦДИСЦИПЛІН БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ. Марчук Т.М., викладач ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей».

 РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З ВИКОРИСТАННЯМ ВПРАВ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕТОДОМ КОЛОВОГО ТРЕНУВАННЯ. Адамович О.Є., викладач ДПТНЗ «Березнівське вище професійне училище».

РЕАЛІЗАЦІЯ НАСКРІЗНОЇ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «ГРОМАДЯНСЬКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»  ПРИ ВИВЧЕННІ ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ». Антонюк А.Г., викладач ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей».

ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ СП(ПТ)О НА МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНІСНІЙ ОСНОВІ. Довмат Р.М., викладач ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей».

 РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНО-ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ (ЗА ПРОФЕСІЙНОЮ СПРЯМОВАНІСТЮ). Толочик Н.М., майстер виробничого навчання ДПТНЗ «Березнівське вище професійне училище».

РЕАЛІЗАЦІЯ ТВОРЧОГО ПІДХОДУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ БУДІВЕЛЬНИКІВ. Солончук Г.В., майстер виробничого навчання ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей».

ЕЛЕКТРОННЕ НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Ковтонюк В.А., майстер виробничого навчання ДНЗ «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище».

 ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ. Вознюк Ю.М., майстер виробничого навчання ДНЗ «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту».

 МАЙСТЕР-КЛАС «НАНЕСЕННЯ ПАТИНИ НА ПОВЕРХНЮ ДЕРЕВИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНІКИ «ДЕКАПЕ». Петрище А.М., майстер виробничого навчання вищого професійного училища №1 м. Рівне.

 МАЙСТЕР-КЛАС «ТЕХНОЛОГІЯ МУРУВАННЯ ГВИНТОВОЇ КОЛОНИ». Колосович О.В., майстер виробничого навчання вищого професійного училища №1 м. Рівне.

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДПТНЗ «САРНЕНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ». Власюк Т.В., заступник директора з НВР ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей».

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА ПАТРІОТИЗМУ МАЙБУТНІХ КУХАРІВ, КОНДИТЕРІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНИХ ЗВИЧАЇВ І ТРАДИЦІЙ. Савчук Н.І., Ковтун І.М., майстри виробничого навчання ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей».

 ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ) В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ. Мудра І.М., вихователь ДНЗ «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну».

ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ НАСИЛЛЯ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ. Ткачук В.В., вихователь ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей».

КОЛЕКТИВ ЯК ФАКТОР МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УЧНЯ. Трум М.Б., практичний психолог ДПТНЗ «Дубровицький професійний  ліцей».

РОЛЬ БІБЛІОТЕКИ У ВИХОВАННІ ТА ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ  УЧНІВ  ДПТНЗ “СОСНІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ”. Себа Н.Г., бібліотекар ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей».

Коментарі закриті
наверх