Професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта

Професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта

Співробітниками Інституту професійно-технічної освіти НАПН України підгоовлено інформаційно-аналітичні матеріали “Професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта”: інформаційно-аналітичні матеріали / За наук. ред. В. О. Радкевич, Л. М. Єршової).

У книзі узагальнено результати фундаментальних і прикладних науково-експериментальних досліджень та надано рекомендації щодо модернізації вітчизняної професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти з урахуванням досвіду функціонування систем професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу.

Професійна_та_фахова_передвища_освіта.pdf

Коментарі закриті
наверх