Упроваджуємо новий стандарт за професією «Кухар»

Упроваджуємо новий стандарт за професією «Кухар»

Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Рівненській області продовжено роботу з розробки плануючої документації у відповідності до СП(ПТ)О.5122.І.56.10-2021 з професії «Кухар».

На черговому засіданні творчої групи педагогів напряму «Ресторанне господарство», яке відбулося 04 лютого 2022 року на платформі Google Meet, були обговорені питання щодо розробки робочої навчальної програми з предмета «Охорона праці».

Пройшовши реєстрацію за допомогою додатку Mentimetre та ознайомившись з планом роботи, учасники творчої групи опрацювали  Стандарт П(ПТ)О 5122.I.56.10-2021 з професії 5122 «Кухар» (затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 26.10.2021 №1133) щодо вимог до навчання з охорони праці, місця охорони праці у формуванні загальних знань та вмінь за професією та результатів навчання. Також учасники обговорили «Типове положення  про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05) від 26.01.2005 р. №15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 р. за №231/10511), його вимоги щодо обсягу викладання, переліку актуальних дев’яти тем та про перевірку знань з охорони праці.

Олена РОЖКОВА, керівник творчої групи та методист НМЦ ПТО у Рівненській області поділилася з присутніми власними підходами щодо структури програми, її наповнення та особливостях викладання «Охорони праці».

В дружній співпраці був напрацьований підхід щодо роботи над програмою з предмета «Охорона праці». Члени творчої групи отримали матеріали з аналізом загальних пропозицій щодо розподілу годин в межах дванадцяти результатів навчання у відповідності до нового стандарту з професії «Кухар», назв та переліку предметів загальнотехнічної підготовки, спецпредметів та предметів, які вільно обираються, а також завдання до наступного засідання щодо розподілу годин з з предмета «Охорона праці».

Коментарі закриті
наверх