До нового 2021/2022 навчального року

До нового 2021/2022 навчального року

Нормативно-правові документи щодо організованого початку нового 2021/2022 навчального року

 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

Закон України «Про освіту»

Закон України “Про повну загальну середню освіту

Державні стандарти

План заходів щодо популяризації природничих наук та математики до 2025 року

Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)

Наказ МОН України від 29.04.2020 №574 “Про затвердження типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій”

Наказ МОНмолодьспорту від 30.08.2011 р. № 996 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».

Інструкції з ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання учнів
професійно-технічних навчальних закладів, затверджені наказом Міністерство освіти і науки України від 02.01.2011  № 59.

Національна рамка кваліфікацій

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800 із змінами внесеними згідно з Постановою КМУ від 27.12.2019 № 1133)

 

наверх