Архів за день 17 Листопада, 2020

Інтернет-семінар „Сучасні освітні тенденції забезпечення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників”

Сьогодні, 17 листопада 2020 року, проводиться Інтернет-семінар на тему: „Сучасні освітні тенденції забезпечення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників”.

Метою проведення Інтернет-семінару є обмін думками та досвідом роботи щодо основних підходів до організації діяльності педагогічних колективів навчальних закладів з позицій  підвищення якості освітніх послуг, формування життєвих та професійних компетентностей учнів, розширення діапазону організаційних форм і методів навчання, що сприяють формуванню всебічно розвиненої особистості, здатної гнучко реагувати на вимоги сьогодення.

Для обговорення запропоновано наступні тематичні питання:

  1. Упровадження інновацій в діяльність закладів ПТО як важливий фактор забезпечення якості освіти.
  2. Реалізація компетентнісного підходу при викладанні навчальних предметів.
  3. Створення й упровадження системи дистанційного навчання в умовах сучасних викликів.
  4. Упровадження технологій STEM-навчання в освітній процес.
  5. Інновації з підвищення якості вивчення природничо-математичних дисциплін у закладах освіти.
  6. Інноваційні підходи до організаційно-методичного супроводу професійного розвитку педагогічного працівника ЗП(ПТ)О.
  7. Виховне середовище та психолого-педагогічний супровід освітнього процесу в ЗП(ПТ)О.

У семінарі взяли участь педагогічні працівники  закладів професійної (професійно-технічної) освіти Рівненської області, зацікавлені проблемами та перспективами підвищення якості освітніх послуг.

Ознайомитись з матеріалами, поданими на Інтернет-семінар можна за посиланнями нижче.

МАТЕРІАЛИ УЧАСНИКІВ СЕМІНАРУ:

Читати далі

наверх