Інтернет-семінар „Сучасні освітні тенденції забезпечення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників”

Інтернет-семінар „Сучасні освітні тенденції забезпечення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників”

Сьогодні, 17 листопада 2020 року, проводиться Інтернет-семінар на тему: „Сучасні освітні тенденції забезпечення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників”.

Метою проведення Інтернет-семінару є обмін думками та досвідом роботи щодо основних підходів до організації діяльності педагогічних колективів навчальних закладів з позицій  підвищення якості освітніх послуг, формування життєвих та професійних компетентностей учнів, розширення діапазону організаційних форм і методів навчання, що сприяють формуванню всебічно розвиненої особистості, здатної гнучко реагувати на вимоги сьогодення.

Для обговорення запропоновано наступні тематичні питання:

 1. Упровадження інновацій в діяльність закладів ПТО як важливий фактор забезпечення якості освіти.
 2. Реалізація компетентнісного підходу при викладанні навчальних предметів.
 3. Створення й упровадження системи дистанційного навчання в умовах сучасних викликів.
 4. Упровадження технологій STEM-навчання в освітній процес.
 5. Інновації з підвищення якості вивчення природничо-математичних дисциплін у закладах освіти.
 6. Інноваційні підходи до організаційно-методичного супроводу професійного розвитку педагогічного працівника ЗП(ПТ)О.
 7. Виховне середовище та психолого-педагогічний супровід освітнього процесу в ЗП(ПТ)О.

У семінарі взяли участь педагогічні працівники  закладів професійної (професійно-технічної) освіти Рівненської області, зацікавлені проблемами та перспективами підвищення якості освітніх послуг.

Ознайомитись з матеріалами, поданими на Інтернет-семінар можна за посиланнями нижче.

МАТЕРІАЛИ УЧАСНИКІВ СЕМІНАРУ:

Упровадження інновацій в діяльність закладів ПТО як важливий фактор забезпечення якості освіти

 1. СУЧАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ)  ОСВІТИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОЄКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. А.Борисюк, методист Квасилівського професійного ліцею.
 2. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. О.Нижник, методист НМЦ ПТО у Рівненській області.
 3. ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ У ВПУ -22 М.САРНИ РІВНЕНСБКОЇ ОБЛАСТІ. Т.Веретюк, викладач вищого професійного училища №22 м. Сарни.

 Реалізація компетентнісного підходу при викладанні навчальних предметів

 1. ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНІХ БУДІВЕЛЬНИКІВ. В.Бабчук, викладач ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей».
 2. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ КУХАРІВ, КОНДИТЕРІВ. В.Гореньчук, викладач ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей».
 3. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ УРОКІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ. Л.Бондар, майстер виробничого навчання вищого професійного училища №29 смт Володимирець.
 4. СТВОРЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ. Презентація. Л.Бондар майстер виробничого навчання вищого професійного училища №29 смт Володимирець.
 5. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ З ПРОФЕСІЙ «МУЛЯР», «ШТУКАТУР», «МАЛЯР». Г.Ночевчук, майстер виробничого начання ДНЗ «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище».
 6. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІСТОРІЇ. Н.Гузовата, викладач вищого професійного училища №29 смт Володимирець.
 7. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ. Л.Добринська, викладач вищого професійного училища №29 смт Володимирець.
 8. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ. Л.Диханова, викладач вищого професійного училища №29 смт Володимирець
 9. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ. Презентація. О.Стріла, викладач ДПТНЗ «Дубровицький професійний ліцей».
 10. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІЗКУЛЬТУРИ. Р.Лясковець, викладач ДПТНЗ «Дубровицький професійний ліцей».
 11. КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ ТА МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. І.Кляпчук, викладач ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей».
 12. ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТЕЙ, ЯКІ НЕ ТІЛЬКИ ВМІЮТЬ, А Й МИСЛЯТЬ. М.Тарасюк, майстер виробничого навчання ДПТНЗ «Березнівське вище професійне училище».
 13. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. О.Шкляр, викладач вищого професійного училища №22 м. Сарни.
 14. ВІДЕОРОЛИК «ВИШИВАНКА У ЦЕГЛІ»(МОДНА БЕСІДКА). Н. Мельник, викладач ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей»

Створення й упровадження системи дистанційного навчання в умовах сучасних викликів

 1. СТВОРЕННЯ Й УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ. А.Бікус, викладач ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей».
 2. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ – НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИА.Ковальчук, майстер виробничого навчання  ДНЗ «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище».
 3. ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE MEET В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ. Презентація. І.Мудра, методист ДПТНЗ «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну».
 4. СТВОРЕННЯ Й УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ. А.Тишковець, викладач вищого професійного училища №22 м. Сарни.
 5. ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІОНАЛУ САЙТУ «НА УРОК» ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТЕСТІВ ПІД ЧАС  ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. А.Шикула, викладач вищого професійного училища №1 м. Рівне.
 6. ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ ДО ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН (В УМОВАХ ЗМІШАНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ). Л.Гоменюк, викладач ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей».

Упровадження технологій STEM-навчання в освітній процес

 1. ФОРМИ, МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ STEM – НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ПРЕДМЕТА «ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА». Т.Власюк, викладач ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей».
 2. ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ STEM-ЦЕНТРУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН. Н.Шеменюк, викладач ДНЗ «Здолбунівське вище професійне училище залізничного  транспорту».
 3. УПРОВАДЖЕННЯ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС. І.Гаврилюк, викладач вищого професійного училища №22 м.Сарни.

 Інновації з підвищення якості вивчення природничо-математичних дисциплін у закладах освіти

 1. ІННОВАЦІЇ З ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ. А.Болдишева, викладач вищого професійного училища №29 смт Володимирець.
 2. РЕАЛІЗАЦІЯ НАСКРІЗНОЇ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА І СТАЛИЙ РОЗВИТОК» В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ДПТНЗ «СОСНІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ». Л.Гоменюк, викладач ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей».
 3. ІННОВАЦІЇ З ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ. Л.Жичковська, викладач ДНЗ «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище».

 Інноваційні підходи до організаційно-методичного супроводу професійного розвитку педагогічного працівника ЗП(ПТ)О

 1. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА У РОКИТНІВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ. В.Пахнюк, методист Рокитнівськогопрофесійного ліцею.

 Виховне середовище та психолого-педагогічний супровід освітнього процесу в ЗП(ПТ)О

 1. ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Л.Антонюк, вихователь ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей».
 2. РОЗДУМ: БІБЛІОТЕКА-КНИГА-ЧИТАЧ. Н.Себа, бібліотекар ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей».
Коментарі закриті
наверх