Творча група викладачів математики і фізики - II

Творча група викладачів математики і фізики – II

Проблемна тема: ІТ-компетентність як складова професійної педагогічної майстерності сучасного вчителя.

Члени творчої групи:
Вознюк М.В., викладач фізики вищого професійного училища №24 м. Корець;
Галицька О.В., викладач математики та фізики вищого професійного училища №24 м. Корець;
Герасимчук О.М., викладач математики та фізики ДПТНЗ „Березнівське вище професійне училище”;
Жакун В.П., викладач фізики вищого професійного училища №29 смт Володимирець;
Каюн В.С., викладач математики вищого професійного училища №29 смт Володимирець;
Курачик П.М., викладач фізики. ДПТНЗ „Сарненський професійний аграрний ліцей”;
Стахнюк І.Й., викладач фізики ДПТНЗ „Соснівський професійний ліцей”.

Керівник творчої групи: Мосійчук Л.М., методист НМЦ ПТО у Рівненській області.

 

У системі безперервної освіти дорослих компетентність є однією з основних характеристик результативності освіти в ланцюжку понять письменність – компетентність – культура – менталітет.

Виділення ІТ-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті.

ІТ-компетентність педагога передбачає здатність вчителя використовувати інформаційні і комунікаційні технології для здійснення інформаційної діяльності (пошуку інформації, її визначення і організації, управління і аналізу, а також її створення і розповсюдження) в своїй професійній сфері. А саме:

  • здійснювати інформаційну діяльність по збору, обробці, передачі, збереженню інформаційного ресурсу, по продукуванню інформації з метою автоматизації процесів інформаційно-методичного забезпечення;
  • оцінювати і реалізовувати можливості електронних видань освітнього призначення і розподіленого в мережі Інтернет інформаційного ресурсу освітнього призначення;
  • організовувати інформаційну взаємодію між учасниками учбового процесу і інтерактивним засобом, що функціонує на базі засобів ІКТ;
  • створювати і використовувати психолого-педагогічні діагностичні методики контролю і оцінки рівня знань учнів, їх просування в навчанні;
  • здійснювати навчальну діяльність з використанням засобів ІКТ в аспектах, що відображають особливості конкретного навчального предмету.

Робота членів творчої групи була спрямована на опанування новітніми освітніми онлайн-ресурсами, їх інтеграцію в навчально-виховний процес, створення власних навчальних ІТ-ресурсів, розроблених відповідно до вимог змісту навчального предмета та їх впровадження в освітню діяльність. Програмою навчальних занять було охоплено такі сучасними освітні інформаційні засобами: додаток Blendspace для електронного супроводу уроку, ня інтернет-сервісу мультимедійних дидактичних вправ LearningApps, сервіс інтерактивного мобільного тестування Plickers, середовище створення динамічних он-лайн презентацій Prezi, ІКТ супровід уроку засобами Інтернет-сервісу Sway.

 

Матеріали роботи творчої групи:

Презентація створена в Prezi на тему „Правильні многогранники”

https://prezi.com/p/13ex11anzawd/ (Герасимчук О.М.)

Вправи створені засобом LearningApps.org

Математика

Тема „Правильні многогранники”

https://learningapps.org/display?v=pxui31oon17 (Каюн В.С.)
https://learningapps.org/display?v=p8t8d1qwa17 (Герасимчук О.М.)
https://learningapps.org/display?v=pjryrf0uk17 (Герасимчук О.М.)

Тема „Функції та їх графіки”

https://learningapps.org/display?v=pfc2c0vwj17 (Каюн В.С.)

Фізика

„Вибери середовище” http://LearningApps.org/display?v=p8g8t4uk317 (Жакун В.П.)
„Фотоелектричний ефект” http://LearningApps.org/display?v=p1j3md2m217 (Жакун В.П.)
„Електричний струм” http://LearningApps.org/display?v=pxa7r5v0t17 (Жакун В.П.)
„Електромагнітні випромінювання” http://LearningApps.org/display?v=p11ct8ecc17 (Жакун В.П.)
„Механічні коливання та хвилі” http://LearningApps.org/display?v=ppiiw7dcn17 (Жакун В.П.)
„Фізичні величини” https://learningapps.org/display?v=p48ny9xp317 (Курачик П.М.)

Астрономія

http://LearningApps.org/display?v=p0t5sq5t517 (Жакун В.П.)
Презентація https://sway.com/hOvgQBKLv4SW40Fe?ref=email (Курачик П.М.)

наверх