Творча група викладачів математики

Творча група викладачів математики

Проблемна тема: Проектування уроків математики, які базуються на компетентнісному та діяльнісному підходах.

Члени творчої групи:
Гриневич Т.О., викладач математики ДПТНЗ „Сарненський професійний аграрний ліцей”;
Полховська Т.О., викладач математики та фізики ДПТНЗ „Дубровицький професійний ліцей”;
Прендецький П.І., викладач математики вищого професійного училища №25 смт Демидівка;
Ряска І.В., викладач математики вищого професійного училища №25 смт Демидівка;
Шкльода С.Ф., викладач математики вищого професійного училища №24  м. Корець.

Керівник творчої групи: Мосійчук Л.М., методист НМЦ ПТО у Рівненській області.

 

Умовами реалізації компетентнісного підходу в організації освітнього процесу є забезпечення  орієнтації на продуктивний характер навчально-пізнавальної діяльності та розвитку творчих здібностей учнів, застосування адекватних оновленим змістом форм і методів навчання і виховання а також високий рівень професіоналізму вчителя.

З точки зору компетентнісно зорієнтованого  та діяльнісного підходу до організації освітнього процесу, зміст математичної освіти має бути спрямований на досягнення таких цілей:

  • інтелектуальний розвиток учнів, формування видів мислення, характерних для математичної діяльності і необхідних людині для повноцінного життя у суспільстві;
  • оволодіння прийомами математичної діяльності, які необхідні у вивченні суміжних предметів для продовження навчання та у практичній діяльності;
  • формування уявлень про математику як форму опису і метод пізнання дійсності;
  • виховання учнів у процесі навчання математики;
  • формування позитивного ставлення та інтересу до математики.

Робота членів творчої групи була спрямована на опрацювання наукової та методичної літератури, інтернет-джерел з питання „Реалізація компетентнісного підходу на уроках математики”, опрацювання матеріалів з методики проектування уроків математики, які базуються на компетентнісному та діяльнісному підходах.

Члени творчої групи працювали  на створенням  розробок уроків, елементів уроку, заснованих на використанні компетентнісного та діяльнісного підходів;  завдань, вправ, методичних прийомів, що формують(розвивають) в учнів ту чи іншу ключову компетенцію.

За результатами роботи творчої групи підготовлено  методичний посібник „Проектування уроків математики, які базуються на компетентнісному та діяльнісному підходах”, у якому висвітлено методи реалізації технологій компетентнісного та діяльнісного підходів на уроках математики, розкрито особливості планування та проведення уроку за діяльнісним методом, особливості підготовки вчителя до проведення уроків за діяльнісною технологією навчання, наведено зразки методичних розробок уроків та прикладів завдань у технології компетентнісного та діяльнісного навчання, підготовлених  членами творчої групи.

 

Матеріали роботи творчої групи:   

Методичний посібник „Проектування уроків математики, які базуються на компетентнісному та діяльнісному підходах”.
Методичні рекомендації  щодо вивчення теми „Логарифмічна функція, її графік і властивості”.
Методична розробка позаурочного заходу з математики „Інтелектуальна гра „Вернісаж знань”.
Дидактичний матеріал до вивчення теми „Призма” – математичне  лото“.
Приклади розв’язування задач на інваріанти.

наверх