ІНТЕРНЕТ-СЕМІНАР «ПОШУК ЕФЕКТИВНИХ ФОРМ, МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ, РОЗРОБКА, МОДЕЛЮВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ»

ІНТЕРНЕТ-СЕМІНАР «ПОШУК ЕФЕКТИВНИХ ФОРМ, МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ, РОЗРОБКА, МОДЕЛЮВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ»

12 листопада 2018 року проведено Інтернет-семінар на тему: „Пошук ефективних форм, методів організації навчально-виробничого процесу, розробка, моделювання та реалізація освітніх технологій”. Метою проведення інтернет-семінару є обмін думками та досвідом роботи щодо основних підходів до організації діяльності педагогічних колективів навчальних закладів з позицій формування життєвих та професійних компетентностей учнів, зміни підходів до підготовки і проведення уроку, розширення діапазону організаційних форм і методів навчання, що сприяють формуванню всебічно розвиненої особистості, здатної гнучко реагувати на вимоги сьогодення.

Для обговорення запропоновано наступні тематичні питання:

  1. Інноваційні підходи до викладання навчальних предметів.
  2. Сучасні освітні та виробничі технології у професійній підготовці.
  3. Формування успішного освітнього середовища закладу професійної освіти.
  4. Шляхи оновлення змісту та форм методичної роботи в умовах реформування освітньої галузі.
  5. Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу.
  6. Виховне середовище сучасного закладу професійної освіти.

 У семінарі взяли участь педагогічні працівники  закладів професійної (професійно-технічної) освіти Рівненської області, зацікавлені проблемами та перспективами впровадження ефективних форм та методів організації освітнього процесу.

Ознайомитись з матеріалами, поданими на інтернет-семінар можна за посиланнями нижче.

МАТЕРІАЛИ УЧАСНИКІВ СЕМІНАРУ:

ІННОВАЦІЙНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ДНЗ «РІВНЕНСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ І ТОРГІВЛІ»:НОВІ ВИКЛИКИ ТА СУЧАСНІ РІШЕННЯ. Скрипник І.М., методист ДНЗ «Рівненське ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі»

 

ШЛЯХИ ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ТА ФОРМ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ. Боярчук І.С., методист ДНЗ «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту»

 

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ. Шукалюк Г.П., викладач Рівненського професійного ліцею

 

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ОДЯГУ». Самчук І.І., викладач ДПТНЗ «Березнівське вище професійне училище»

 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МУЛЬТИМЕДІА У ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ. Марчук Т.М., викладач ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей»

 

ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ СПЕЦДИСЦИПЛІН (МЕТОД “ФІШБОУН”- СКЕЛЕТ РИБИ). Марчук Т.М., викладач ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей»

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ ЇХ ОСОБИСТІСНОЇ АКТИВНОСТІ. Савчук Н.І., майстер виробничого навчання ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей»

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБЛЕМНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ  МАЙБУТНІХ КУХАРІВ. Яницька Н.С., Ковтун І.М., майстри виробничого навчання викладач ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей»

 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ MOODLE. Чиж Д.В., майстер виробничого навчання ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей»

 

МАЙСТЕР-КЛАС ПО ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ МОЛЕКУЛЯРНОЇ КУХНІ. Кошельник  Л.О., Табінська Н.Й. , майстри виробничого навчання, Залужна В.В.   лаборант спецдисциплін Радивилівського професійного ліцею

 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЇ. Шеменюк Н.В., викладач ДНЗ «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту»

 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Шеремет О.І., викладач ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей»

 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ. Поліщук  Н.А., викладач ДНЗ «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту»

 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ. Бондар Н.В., викладач Квасилівського професійного ліцею

 

МЕТОД КАЛЛАНА ЯК МОЖЛИВІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Харкевич Б.Ю., викладач Клеванського професійного ліцею

 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІЗИКИ. Сікора М.О., викладач ДНЗ «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище»

 

КВЕСТ ЯК ЕФЕКТИВНА ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. Козіцька М.М., викладач Радивилівського професійного ліцею

 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ  ДО ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ. Каюн В.С., викладач вищого професійного училища №29 смт Володимирець

 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ. Жулавнік С.Ю., викладач Квасилівського професійного ліцею

 

РОЛЬ ЕКСКУРСІЇ У ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ. Худолєєва С.Ф., викладач ДНЗ „Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну”

 

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. Пігаль. А.В., викладач вищого професійного училища №22 м. Сарни

 

НЕСТАНДАРТНІ УРОКИ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ. Грушовець В.В., викладач  вищого професійного училища №22 м. Сарни

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. Трум М.Б., практичний психолог ДПТНЗ «Дубровицький професійний ліцей»

 

ПСХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. Савчук З.М., практичний психолог ДПТНЗ «Березнівське вище професійне училище»

 

ВИХОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ. Мудра І.М., вихователь ДПТНЗ «Рівненський центр ПТО сервісу та дизайну»

 

ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОВАГИ ДО РІДНОЇ МОВИ, НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ. Дмитук Л.В., вихователь ДПТНЗ «Березнівське вище професійне усилище»

 

Коментарі закриті
наверх