КАРАНТИН: навчаємось дистанційно

КАРАНТИН: навчаємось дистанційно

У зв’язку з рішенням Кабінету Міністрів України  щодо запровадження карантину для всіх типів закладів освіти з 12 березня по 03 квітня 2020 року НМЦ ПТО у Рівненській області надає рекомендації щодо організації освітнього процесу в умовах запровадження карантину з використанням технологій дистанційного навчання.

Методичні рекомендації щодо організації дистанційних технологій

Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти.

Головним завданням дистанційного навчання є рівний доступ до здобуття якісної освіти, розвиток творчих, інтелектуальних здібностей учня та його ІКТ-компетенцій за допомогою відкритого і вільного використання всіх освітніх ресурсів і програм, у тому числі, доступних в Інтернеті.

Навчальний процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких формах: самостійна робота; навчальні заняття;  контрольні роботи.

Лекція, консультація, семінар, урок проводяться з учнями дистанційно у синхронному або асинхронному режимі.

Під час дистанційного навчання використовуються наступні основні елементи:

  • дистанційні курси;
  • веб-сторінки й сайти;
  • електронна пошта;
  • форуми й блоги;
  • чати;
  • теле – і відеоконференції;
  • віртуальні класні кімнати.

Для забезпечення дистанційного навчання, необхідні веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), які  можуть містити:

– мультимедійні лекційні матеріали;  методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо;

– відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо;

– практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

– віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

– віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями щодо їх використання;

– пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, тестування з автоматизованою перевіркою результатів, тестування із перевіркою викладачем;

– електронні бібліотеки чи посилання на них;

– дистанційний курс, що об’єднує зазначені вище веб-ресурси навчальної дисципліни (програми) єдиним педагогічним сценарієм;

– інші ресурси навчального призначення.

Для організації освітнього процесу під час карантину рекомендуємо на сайті закладу П(ПТ)О у розділі «Для учнів» чи «Оголошення» розмістити розклад (наприклад, на тиждень) з переліком предметів для кожної групи. Для кожного предмета за допомогою гіперпосилань можна створити перехід за темами уроків до навчальних матеріалів, організованих викладачами за технологіями дистанційного навчання: завдання, матеріали до уроків, посилання на електронні версії підручників та он-лайн уроки (наприклад, канал YouTube), завдання для самостійного практичного виконання, відеоматеріали, тести тощо.

Методичні рекомендації повністю

 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ щодо можливостей організації дистанційного навчання на ПОРТАЛІ

Коментарі закриті
наверх